آغاز عملیات زهکشی ( ۹۶/۰۹/۰۱)

کارفرما: جناب آقای کاظمی

عمق گود ۲۰ متر

پس از اتمام عملیات زهکشی ، عملیات گودبرداری و پایدارسازی این پروژه نیز توسط مجموعه ماندگار خاک سازه صورت خواهد گرفت

شرکت ماندگار خاک سازه آماده اجرای عملیات نیلینگ و گودبرداری ، انکراژ ، پایدارساز ، میخکوبی می باشد شما می توانید از طریق اطلاعات تماس با ما د رتماس باشید.