آغاز عملیات اجرایی پروژه توحید (۹۴/۱۰/۱۵)
کارفرما:آقای مهندس خلیقی
سطح شاتکریت: ۴۴۰ متر مربع
عمق گود: ۷/۲  متر