آغاز عملیات اجرایی ( ۹۵/۰۵/۱۰)

کارفرما: اقای مهندس فتاح

عمق گود: ۹ متر

سطح شاتکریت: ۶۵۰ مترمربع

طول حفاری نیلینگ و انکراژ: ۵۰۶ متر