آغاز عملیات اجرایی نیلینگ ( ۹۶/۰۷/۰۱)

کارفرما: جناب آقای مهندس آودیان
عمق گود ۱۵متر
سطح شات: ۲۲۰۰ مترمربع
طول حفاری نیلینگ و انکراژ: ۳۲۰۰ متر

شرکت ماندگار خاک سازه آماده اجرای عملیات نیلینگ و گودبرداری ، انکراژ ، پایدارساز ، میخکوبی می باشد شما می توانید از طریق اطلاعات تماس با ما د رتماس باشید.