تلفن تماس
02126604001

علاوه بر مقاومتی که خاک به‌صورت ذاتی در پایدار بودن داراست، جهت بالا‌بردن ایمنی و پایداری هرچه بیشتر دیواره گود‌ها و ترانشه‌های خاکی از سیستم سازه نگهبان استفاده می‌گردد.

سازه‌های نگهبان عموماً متشکل از دو قسمت می‌باشند:

ویژگی های نیلینگ

1- دیواره یا پوسته (Facing) که برای پوشش و پخش نیرو بکار می‌رود (مانند دیواره‌های شاتکریت‌شده، یا سیستمی متشکل از تیر و ستون و غیره).

2- تکنیک‌هایی که نیرو‌های مورد نیاز جهت پایداری دیواره‌های فوق‌الذکر را تامین می‌نمایند و به سه دسته تقسیم می‌گردند:

2-1. تامین نیروی پایداری از داخل زمین پروژه: به صورت دستک و یا شمع مورب و یا پنل‌های خاکی (مانند سازه نگهبان‌های سنتی) که به‌علت ایجاد مزاحمت در ساخت سازه و ایمنی پایین آن‌ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2-2. تامین نیروی پایداری از امتداد دادن دیواره داخل زمین: که در این حالت دیواره به صورت کنسول یا طره عمل‌نموده و گیرداری را از خاک بستر پروژه تامین می‌نماید (مانند شمع‌های نگهبان (Soldier Pile) گیردار در کف، و یا روش سپر کوبی). این روش نیز به علت عدم توانایی در مهار تغییر‌مکان نوک دیواره ترانشه‌ها و گود‌ها کمتر استفاده می‌شود.

2-3. تامین نیروی پایداری از خاک پشت دیواره: که مسلح کننده‌هایی مانند میلگرد، کابل های به‌هم‌تنیده (استرند)، راد خود‌حفار، فیبر‌های پلاستیکی تقویت‌شده (FRP) در خاک پشت دیواره استقرار پیدا کرده و با تزریق دوغاب سیمانی یا شیمیایی و یا مهار فیزیکی در خاک استحکام می‌یابند، این روش نیلینگ و مهار‌کوبی (Anchorage) نامیده می‌شود

در این روش به‌دلیل دارا بودن امکان انجام آزمایش بر روی مسلح کننده‌ها و مهار تغییر مکان نوک دیواره گودها به‌عنوان ایمن‌ترین سیستم حفاظت جانبی شناخته می‌شود و پس از اجرای آن تداخلی در سایر عملیات‌ ساخت سازه ایجاد نمی‌کند.

نیلینگ

[caption id="attachment_2774" align="aligncenter" width="354"]نیلینگ نیلینگ[/caption]

یكي از مهمترين مسائل در احداث سازه ها ، حفاظت از گود برداري و ساختمانهاي موجود در مجاورت آن مي باشد که در صورت عدم رعايت روش هاي مناسب به منظور حفاظت گودها و همچنين شيب هاي در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذيري خواهد گرديد و مخاطرات بوجود آمده ناشي از نشست هاي احتمالي و تقليل ظرفيت باربري و تغيير مكانهاي جانبي موجب ايجاد ترك در سازه هاي مجاور گود خواهد شد.

به منظور جلوگيري از موارد فوق لازمست قبل از شروع عمليات گود برداري از روشهاي نگهداري و مهار بندي جانبي استفاده شود تا در محيطي پايدار و ايمن بتوان عمليات را ادامه داد .

بايد توجه داشت كليه سطوح ترانشه هاي حفاري شده كه توسط نیلینگ بايستي مسلح شوند با استفاده از شبكه مش و شاتكريت ابتدا حفاظت شده و سپس سيستم نیلینگ روي آنها اجرا مي شوند.

نیلینگ

استفاده از روش نيلينگ بعنوان يك سيستم حفاظت جداره ترانشه وگود درمناطق شهري و فضاهاي محدود بسيار كارا بوده و بدليل امكان همزماني اجرا در چند جبهه كاري از سرعت خوبي برخوردار مي باشد و با توجه به درجه پايداري امكان اجراي گود قائم وجود داشته و همچنين در انواع شرايط خاك، اجراي آن امكان پذير مي باشد كه مهمترين ويژگي اين روش محسوب مي شود و براي سازه هاي زير زميني بخصوص در فضاي هاي محدود شهري مانند گودبرداری محل احداث ساختمان ها و ايستگا ه هاي مترو مناسب مي باشد.