تلفن تماس
02126604001

نیلینگ ساختمان تکنیکی می باشد که می توان گفت تقریبا از سه ده پیش شروع شده و به عنوان یکی از تکنیک های فوق العاده جهت پایداری زمین با حفظ گود برداری انجام شده و با انعطاف پذیری بالا می باشد.  در اصل می توان گفت که اجرای نیلینگ ساختمان براساس مقاوم نمودن توده خاک بوسیله مهارهای کششی فولادی و با فواصل نزدیک به هم می باشد.

با این روش علاوه بر این که می توانید مقاومت خاک را افزایش دهید بلکه حرکت خاک ها را محدود نموده و با افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش با افزایش نیروی قائم این کار را انجام می دهد. مهار کششی نیلینگ از آرماتورهای فولادی با قطر 24 میلیمتر با حد تسلیم چهار درصد و بیست تا پانصد نیوتن بر میلیمتر استفاده کرده و اصولا درون حفزه هایی که قطر آنها 76 تا 150 میلیمتر است قرار میگیرد و سپس درون آن را با دوغاب پر می کنند. فاصله بین مهارهای کششی باید به اندازه تقریبا یک تا دوتر باشد و طول آنها تقریبا 70 الی 100% باشد و شیب آنها کمتر از 15 درجه نباشد.

[caption id="attachment_3191" align="aligncenter" width="400"]نیلینگ نیلینگ[/caption]

انجام پي گسترده در ساختمان که از يک لايه بتن مسلح در زير ساختمان و انتقال بار ساختمان به خاک زيرين قسمت تحتاني اين لايه بتي طراحي مي‌شوند‌، مزايايي مانند

  1. يکپارچگي آن
  2. مقاومت بيشتر سازه در برابر زلزله و فشار‌هاي وارده
  3. مقاومت سازه در برابر رانش خاک
  4. جلوگيري از نشست غيريکنواخت به همراه دارد‌.

اگر پي گسترده از صورت موازي بودن با زمين و خصوصيات فني اش با کمي تغيير در اجرا و خصوصيات فني به صورت پله‌، پله‌اي و عمود بر زمين اجرا گردد مي‌توان گفت که روش نيلينگ  در اين سيستم اجراشده و اجراي عکس آن هم صادق است‌. مزاياي روش نيلينگ  بر مبناي مسلح کردن و درنتيجه مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک‌ها توسط مهار‌هاي کششي فولادي بافاصله‌هاي نزديک به يکديگر يعني يکپارچه کردن آن بسيار نزديک به مزاياي پي گسترده‌است‌. اين مزايا عبارتند از‌:

  • افزايش مقاومت برشي توده خاک‌
  • محدود نمودن و تحت کنترل در آوردن تغيير مکان‌هاي خاک در اثر افزايش مقاومت برشي در سطح لغزش به دليل افزايش نيروي قائم‌
  • کاهش نيروي لغزش در سطح گسيختگي و لغزش
  • يکپارچگي توده خاک‌،
    نکته حائز اهميت در روش نيلينگ اين است که بايد ابتدا کليه سطوح ترانشه‌هاي حفاري شده که توسط نيلينگ مسلح مي‌شوند با استفاده از شبکه مش و شاتکريت ابتدا حفاظت شده و بعدا سيستم نيلينگ  روي آنها اجرا مي‌شود‌.