تلفن تماس
02126604001

گاهی عمق گودبرداری ، بنابر جنس زمین ، به چند متر می رسد.

گود برداری در زمین هایی انجام می شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان پائین تر از سطح طبیعی زمین احداث شود.

گاهی عمق گود برداری ، بنابر جنس زمین ، به چند متر می رسد.

گودبرداری معمولا باوسایلی مثل بیل مکانیکی یا لودر صورت میگیرد و در صورت محدودیت زمین یا در دسترس نبودن ماشین آلات این کار با وسائل دستی مانند بیل و کلنگ و فرغون انجام می شود.

گود برداری در زمین های محدود با گودبرداری در زمین های نامحدود متفاوت است.

[caption id="attachment_3062" align="aligncenter" width="400"]گودبرداری - گود برداری گودبرداری[/caption]

گودبرداری در زمین های نامحدود

 منظور از زمین نامحدود، زمین نسبتاً وسیعی است که اطراف آن هیچ گونه ساختمانی نباشد.

برای گودبرداری اینگونه زمین ها، از ماشین آلاتی مانند بیل مکانیکی،لودر و..... استفاده می شود و خاک با شیب مناسب برداشت و با کامیون به خارج محوطه حمل می گردد. چنانچه نیاز به گودبرداری در عمق نسبتاً زیاد باشد، این کار در لایه های مختلف و به تدریج انجام می گیرد تا کف گود به عمق پیش بینی شده برسد.

گودبرداری در زمین های محدود

 منظور از زمین محدود، زمین نسبتاً کوچکی است که اطراف آن ساختمان هایی وجود داشته باشد. گودهایی که در مجاورت بناهای موجود ایجاد می شوند، نباید به هیچ عنوان به پایداری این بناها چه در مرحله ی موقت اجرا و چه در مرحله ی نهایی، آسیب وارد کنند.

در این موارد برای جلوگیری از ریزش دیواره های گود و ایجاد پایداری لازم در آنها قبل از اقدام به عملیات ساختمانی می توان از «سازه نگهبان موقت» استفاده کرد. همچنین به منظور حفاظت ساختمان های اطراف از ریزش های احتمالی و اطمینان بیشتر از عدم ریزش دیواره های گود، بهتر است گودبرداری با فاصله مناسب از ساختمان مجاور انجام شود.

در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشند. این کار ممکن است به منظور احداث زیرزمین،کانال،منبع آب و... صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن، و نیز سربارهای احتمالی روی خاک کنار گود می باشد.