تلفن تماس
02126604001
نرم افزار نیلینگ visualslope

نیلینگ از جمله روش ها برای تقویت خاک می باشد که به منظور حفظ دامنه ها و عدم مخلوط شدن سنگ و خاک میباشد. برای انجام نیلینگ از نرم افزارهای شبیه سازی...

نیلینگ و انواع مهاربندی

نیلینگ و انواع مهاربندی مهار بندی توسط شمع های درجا (walls pile Bored( یکی از روشهای متداول در پایداری و حفاظت جداره ها با شرایط متنوع اعم از زمين...

انواع میخ در نیلینگ - میخ کوبی(نیلینگ)

نیلینگ احداث تراز های بعدی خاکبرداری گام های اول تا چهارم برای پایداری خاکریز اجرا می شود. در هر مرحله از خاکبرداری نـــوارهای عمودی زهکشی تا پایين...

نیلینگ و اثر زلزله بر دیوار حائل

نیلینگ با زیادتر شدن تراکم نسبی خاکهای ماسه ای ٬ نوع گسيختگی در زیر پی ها به این ترتيب عوض می گردند : برش پانچ­برش موضعی – برش کلی . بتن ریزی در...

نیلینگ و تکنولوژی - مراحل اجرای نیلینگ

نیلینگ یا ميخکوبی در خاک شامل مسلحسازی مقاوم خاک موجود درمحل به وسيله نصب ميلههای فولادی غير پيش تنيدهدر فواصل نزدیک به هم (به عنوان ميخ) که با...

نیلینگ و میخکوبی

نیلینگ اغلب به عنوان یک روش برای تقویت دامنه سنگ به طور بالقوه بی ثبات و بر فراز خاک شیب دار و به شدت هوازده استفاده می شود. با توجه به شرایط زمین...

نیلینگ موقت و دائم

همانطور که در مقالات گذشته گفته شده است از این روش در جهت پایدارساز نمودن زمین استفاده می شود و در همین خصوص دو روش برای پیاده کردن نیلینگ وجود دارد...

نیلینگ و انواع تکنیک

نیلینگ شکلی از سیستم حفظ زمین است که می تواند به عنوان یک اقدام درمانی برای درمان دامنه ناپایدار خاک و یا به عنوان یک روش ساخت و ساز است که اجازه می...

نیلینگ و ویژگی های آن

اگر بخواهیم به ویژگی های روش نیلینگ در پایدارساز نمودن زمین اشاره کنیم، شامل موارد زیر میباشد : ظرفیت قابل پیش بینی روش مقرون به صرفه آسان برای...

نیلینگ با ماشین آلات مخصوص

از نیلینگ با توجه به عمق زياد خاک برداري صورت گرفته در پروژه هزاره سوم و نوع خاک محل سايت بخصوص در قسمتهاي شمالي آن، ارتفاع خاک برداري شده نياز به...

نیلینگ و دیوار حائل

نیلینگ یک روش موثر و مقرون به صرفه ساخت دیوارهای حائل برای حمایت حفاری، پشتیبانی از کاهش دامنه کوه، اباتمنت پل و بزرگراه ها است. دیوار نیلینگ شده...

نیلینگ حلزونی

نیلینگ حلزونی عناصر تحمل منفعل است که در جنبش توده خاک تکیه به بسیج مقاومت برشی در امتداد ناخن می باشد. در نتیجه، نیلینگ دیوار معمولا حرکت جانبی بیش...