تلفن تماس
02126604001
نیلینگ و مراحل اجرای آن با تصویر

نیلینگ برای برقراری ثبات در دامنه ها و حفاری استفاده می شود. آنها برای پیدا کردن یک نرم افزار کارآمد در خاکهای دانه متوسط تا چگالی بالا با اصطکاک...

نیلینگ و خوردگی در آن

محافظت از نیلینگ در برابر خوردگی : نیلنگ DYWIDAG دربرابر انواع خوردگی چه به صورت موقت که 24 ماه می باشد و چه به صورت دائمی که نبیشتر از 24 میاه می...

نیلینگ در انگلستان

در انگلستان بی ثباتی خاک یک مشکل طبیعی می باشد و تنها راه حل مبارزه با سستی خاک استفاده از نیلینگ می باشد. در روش نیلینگ دستگاه های میخ کوبی با قدرت...

نیلینگ و نرم افزار DeepEX

نیلینگ نیاز به توجه دقت از بسیاری از پارامترهای. ساخت دیوار خاک میخ شامل تقویت خاک به عنوان کار در منطقه حفر پیشرفت با مقدمه ای از میله منفعل، که در...

نیلینگ دیوار - اجرای نیلینگ

نیلینگ یک فرایند تثبیت کننده مورد استفاده برای ساخت دیوارهای حائل و یا سیستم های تقویت زمانی که فضای محدود است. روند با نصب میله های فولادی موضوعی...

ثبات خاک با نیلینگ

نیلینگ روشی است که برای ایجاد ثبات خاک در مناطق که در آن لغزش ممکن است یک مشکل است. ناخن خاک می لغزش با قرار دادن میله فولاد را به خاک و مهار آنها...

نیلینگ و تکنیک آن

نیلینگ یک تکنیک ساخت و ساز مورد استفاده برای تقویت خاک آن را با ثبات تر است. نیلینگ برای دامنه، حفاری استفاده می شود، دیوارهای حایل و غیره آن را با...

نرم افزار تجزیه و تحلیل نیلینگ

نیلینگ در برنامه نرم افزار DeepXcav در دسترس است، SnailPlus را به تمام قابلیت های لازم را در یک بسته ساخته شده است. این نرم افزار به شرح زیر است روش...

خاک و شرایط آن برای نیلینگ

برای پایدارساز نمودن خاک از روش نیلینگ استفاده می شود که عموما به آن سیستم دیوارهای خاکی نیلینگ شده و به اختصار SNW می گویند و اجرای این سیستم در...

نرم افزار طراحی نیلینگ

DeepXcav برنامه نرم افزار نهایی برای طراحی حفاری عمیق و تجزیه و تحلیل است. می تواند هر دو طراحی ژئوتکنیک و سازه برای بسیاری از انواع دیوار که شامل...

روش دوخت به پشت (نیلینگ )

در پایدارساز ی مناطق گود شده روش های متعددی وجود دارد که می توان به روش دوخت به پشت اشاره کرد که درواقع نام دیگر نیلینگ می باشد و شاید به مرتب در...

پایدارسازی با نیلینگ و انکراژ

مواردی که موفق بودن سیستم های پایدارساز ی و فونداسیون های عمیق را تحت پوشش خودش قرار می دهد را مخی توان اطمینان از قابلیت اجرایی و بهینه بودن هزینه...