تلفن تماس
02126604001

آغاز عملیات اجرایی ( 95/05/10)

کارفرما: اقای مهندس فتاح

عمق گود: 9 متر

سطح شاتکریت: 650 مترمربع

طول حفاری نیلینگ و انکراژ: 506 متر