تلفن تماس
02126604001

آغاز عملیات اجرایی نیلینگ ( 96/07/01)

کارفرما: جناب آقای مهندس آودیان
عمق گود 15متر
سطح شات: 2200 مترمربع
طول حفاری نیلینگ و انکراژ: 3200 متر

شرکت ماندگار خاک سازه آماده اجرای عملیات نیلینگ و گودبرداری ، انکراژ ، پایدارساز ، میخکوبی می باشد شما می توانید از طریق اطلاعات تماس با ما د رتماس باشید.