تلفن تماس
02126604001

پروژه کارخانه تولید قیر امولسیون، در بندر قدیمی شهر سویق عمان قرار گرفته است که برای ساخت آن، نیاز به 10 عدد مخزن جهت ذخیره قیر، سوخت، روغن، آب و ... می باشد. موقعیت کارخانه در قسمتی از این بندر درنظر گرفته شد است که طی خاکریزی در دریای عمان، در ساحل پیشروی شده است.

با توجه به قابل اشتعال بودن مواد اولیه این کارخانه، تغییرشکل پس از ساخت مخازن و تاسیسات آنها ، دارای حساسیت ویژه ای می باشد.  

با بررسی امکانات و تجهیزات شرکت‌های پیمانکاری فعال در کشور عمان و با توجه به بالا بودن تراز آب زیرزمینی، گزینه های بهسازی خاک شامل اجرای شمع DSM، CFA و Micropile انتخاب گردیدند.

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص این پروژه به صفحه مربوط به این پروژه، در قسمت پروژه های بهسازی خاک شرکت ماندگار مراجعه فرمایید.