تلفن تماس
02126604001

آغاز عملیات اجرایی پروژه مجیدیه (94/7/20)
کارفرما: ستاد فرمان امام (ره)
سطح شاتکریت: 1000 متر مربع
عمق گود: 9/8 متر

شرکت ماندگارخاک پیشرو در عملیات نیلینگ ، پایدارسازی و انکر ، میخ کوبی