آغاز عملیات اجرایی پروژه مجیدیه (۹۴/۷/۲۰)
کارفرما: ستاد فرمان امام (ره)
سطح شاتکریت: ۱۰۰۰ متر مربع
عمق گود: ۹/۸ متر

شرکت ماندگارخاک پیشرو در عملیات نیلینگ ، پایدارسازی و انکر ، میخ کوبی