Skip to Content

گروه:اخبار

آغاز نظارت بر عملیات پایدارسازی پروژه گل-ولیعصر

عمق گود ۲۳ متر
کارفرما: علی ناظران
سطح شات: ۳۰۰۰ متر مربع
طول حفاری: ۸۰۰۰ متر
به روش نیلینگ و انکراژ و شمع

ادامه مطلب

آغاز عملیات اجرایی گودبرداری پروژه دادمان

عمق گود ۱۳ متر
کارفرما: نجاتعلی رمضانی
سطح شات: ۱۵۰۰ متر مربع
طول حفاری: ۱۸۸۴ متر
به روش نیلینگ و انکراژ

ادامه مطلب

بازدید علمی دانشجویان ژئوتکنیک دانشگاه تعاون

در مورخ ۲۰-۸-۹۶، دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تعاون، از سایت پروژه دستگری شرکت ماندگار خاک سازه بازدید نمودند و از نزدیک با سیستم پایدارسازی مهار متقابل و مبنای طراحی و اجرایی این روش آشنا گردیدند.

ادامه مطلب

آغاز عملیات پایدارسازی ترانشه سایت پتروشیمی کرمانشاه

آغاز عملیات اجرایی پایدارسازی ترانشه( ۹۶/۰۹/۱۰)

کارفرما: پتروشیمی کرمانشاه
ارتفاع ترانشه: ۳۵ متر
سطح شات: ۸۰۰۰ مترمربع

شرکت ماندگار خاک سازه آماده اجرای عملیات نیلینگ و گودبرداری ، انکراژ ، پایدارساز ، میخکوبی می باشد شما می توانید از طریق اطلاعات تماس با ما د رتماس باشید.

ادامه مطلب

آغاز عملیات اجرایی زهکشی پروژه پورداد

آغاز عملیات زهکشی ( ۹۶/۰۹/۱۵)

کارفرما: جناب آقای اخوان

عمق گود ۲۰ متر

پس از اتمام عملیات زهکشی ، عملیات گودبرداری و پایدارسازی این پروژه نیز توسط مجموعه ماندگار خاک سازه صورت خواهد گرفت

شرکت ماندگار خاک سازه آماده اجرای عملیات نیلینگ و گودبرداری ، انکراژ ، پایدارساز ، میخکوبی می باشد شما می توانید از طریق اطلاعات تماس با ما د رتماس باشید.

ادامه مطلب

آغاز عملیات اجرایی زهکشی پروژه آقا میری

آغاز عملیات زهکشی ( ۹۶/۰۹/۰۱)

کارفرما: جناب آقای کاظمی

عمق گود ۲۰ متر

پس از اتمام عملیات زهکشی ، عملیات گودبرداری و پایدارسازی این پروژه نیز توسط مجموعه ماندگار خاک سازه صورت خواهد گرفت

شرکت ماندگار خاک سازه آماده اجرای عملیات نیلینگ و گودبرداری ، انکراژ ، پایدارساز ، میخکوبی می باشد شما می توانید از طریق اطلاعات تماس با ما د رتماس باشید.

ادامه مطلب

آغاز عملیات اجرایی گودبرداری پروژه اتحاد

آغاز عملیات اجرایی نیلینگ ( ۹۶/۰۷/۰۱)

کارفرما: جناب آقای مهندس آودیان
عمق گود ۱۵متر
سطح شات: ۲۲۰۰ مترمربع
طول حفاری نیلینگ و انکراژ: ۳۲۰۰ متر

شرکت ماندگار خاک سازه آماده اجرای عملیات نیلینگ و گودبرداری ، انکراژ ، پایدارساز ، میخکوبی می باشد شما می توانید از طریق اطلاعات تماس با ما د رتماس باشید.

ادامه مطلب

آغاز عملیات نظارت گوبرداری پروژه ظفر( به روش مهار متقابل)

کارفرما: جناب آقای مهندس مطهری

عمق گود: ۱۸٫۵ متر

روش پایدارسازی: شمع و مهار متقابل(STRUT)

در این پروژه به خاطر معضلات حقوقی، روش پایدارسازی مهار متقابل برای جداره شرقی و غربی انتخاب و طراحی گردید لیکن برای جداره های شمالی و جنوبی به روش نیلینگ و انکراژ پایدارسازی می گردد. همچنین تراز آب در محل پروژه در عمق ۱۲ متری بود که پیش از شروع عملیات اجرایی، با طراحی سیستم زهکشی، تراز آب به عمق ۲۳ متری ( ۵متر پایین تر از تراز فونداسیون) انتقال یافت.

ادامه مطلب

آغاز عملیات اجرایی پروژه سه راه عمار

آغاز عملیات اجرایی نیلینگ ( ۹۵/۰۶/۱۵)

کارفرما: مهندس لاهورپور

عمق گود  ۱۳ متر

سطح شات: ۱۲۰۰مترمربع

طول حفاری نیلینگ و انکراژ: ۲۲۸۰ متر

شرکت ماندگار خاک سازه آماده اجرای عملیات نیلینگ و گودبرداری ، انکراژ ، پایدارساز ، میخکوبی می باشد شما می توانید از طریق اطلاعات تماس با ما د رتماس باشید.

ادامه مطلب

آغاز عملیات اجرایی پروژه اندرزگو

آغاز عملیات اجرایی ( ۹۵/۰۶/۲۰)

کارفرما: مهندس خوشرو

عمق گود  ۱۶ متر

سطح شات: ۱۲۰۰مترمربع

طول حفاری نیلینگ و انکراژ: ۲۵۰۰ متر

ادامه مطلب

YOUR SHOPPING BAG

نیلینگ