اجرا

عملیات اجرایی گودبرداری و بهسازی خاک با استفاده از روش نیلینگ، انکراژ، دیوار برلنی، میکروپایل و … توسط مهندسین مجرب اجرایی این مجموعه و با مجهزترین ماشین آلات موجود صورت می گیرد. در طول عملیات اجرای پایدارسازی گودهای عمیق، از تکنیک های مختلفی همانند Post-Grouting، Jet-Grouting، پکر گذاری، زهکشی توسط چاه ها و گالری های زهکش و یا نوارهای Geo-Drain و لوله های Weep hole و خاکبرداری به روش دندانه ای و پله ای و … بکار گرفته می شوند تا به بهترین نحو از پایداری و بهسازی خاک اطمینان حاصل گردد. همچنین در طول عملیات اجرایی هم با تهیه شناسنامه های مختلف اجرایی و ثبت اطلاعات مربوطه، کیفیت و صحت عملکرد عوامل اجرایی کنترل می گردد.

در حال نمایش 1–9 از 18 نتیجه