Skip to Content

پروژه اندرزگو

IMG_0432 copy

پروژه اندرزگو

آغاز عملیات اجرایی ( ۹۵/۰۶/۲۰)

کارفرما: مهندس خوشرو

عمق گود  ۱۶ متر

سطح شات: ۱۲۰۰مترمربع

طول حفاری نیلینگ و انکراژ: ۲۵۰۰ متر

دسته: , .

توضیحات پروژه

این پروژه دارای چالش های متعددی از ابتدای پروژه بود و در مجاورت اضلاع  شرق و غرب پروژه  ساختمان های فرسوده و قدیمی واقع شده بودند که فاقد سازه باربر بودند. لذا، از ابتدا جهت کنترل هرگونه تغییرشکل احتمالی در همجواری های شرقی و غربی، از المان های سولجیر پایل استفاده گردید. پس از شروع عملیات گودبرداری، و رسیدن به تراز ۵- متری پروژه ، در مجاورت ضلع غربی، مشاهده گردیده که انباره فاضلاب همجواری غربی در فاصله ۱ متری جداره گود قرار دارد که قسمتی از آن نیز در محدوده پروژه قرار دارد و ابعاد انباره نیز به نحوی بود که تا عمق ۱۰- متری جداره غربی ، هیچگونه امکان پایدارسازی وجود نداشت و هرگونه حفاری وارد فضای انباره فاضلاب می گردید و از طرفی به خاطر حجم تقریبی ۲۰۰۰۰ مترمکعبی انباره مذکور امکان پرکردن آن بطور کامل نیز وجود نداشت. برهمین اساس کارشناسان اجرایی این شرکت، بصورت موضعی ، نسبت به پر کردن قسمتی از انباره مذکور اقدام نمودند و پس از آن چاه و انباره مذکور به قسمتی دیگری از ملک همجواری منتقل گردید و سیستم فاضلاب ملک همجوار جایگزین گردید.

در مرحله بعد کارشناسان طراحی، نسبت به بازبینی طرح جداره غربی اقدام نمودند و با اضافه کردن المان های سولجیر پایل تکمیلی و تقویت و مسلح سازی جداره غربی  در قسمت های بالایی و پایینی انباره با المان های انکر ، تغییر شکل نهایی این جداره را پس از اجرا به عدد ۸ میلیمتر محدود نمودند.

YOUR SHOPPING BAG

نیلینگ