IMG_0963

پروژه بلوار اتحاد

اطالاعات پروژه بلوار اتحاد:

کارفرما: جناب آقای آودیان

آغاز عملیات اجرایی:96/7/1

مدت زمان اجرا: 75روز

عمق گود: 15 متر

سطح شات: 2200 مترمربع

طول حفاری: 3200 متر

دسته: , .

توضیحات پروژه

در ابتدای این پروژه، براساس بررسی میدانی ، مشخص گردید که یک کانال بتنی با ابعاد ۳*۵ متر در فاصله ۳ متری لبه گود در ضلع شمال و شرق پروژه قرار دارد و لذا، طرح سیستم پایدارسازی به نحوی صورت گرفت که از برخورد هرگونه المان های مسلح کننده نیل و انکر در حین عملیات اجرایی به کانال بتنی خودداری گردد و از طرفی تغییرشکل های لبه گود نیز با ترکیب المان های انکر و شمع کنترل گردد.

در ضلع غربی پروژه نیز ۲ عدد سوله فلزی با قدمت بسیار زیاد و پی منفرد قرار گرفته بود که هرگونه عملیات گودبرداری در مجاورت آن از حساسیت ویژه ای برخوردار بود و لذا پیش از عملیات اجرایی با حفر چاه و اجرای شمع های فلزی در مجاورت سوله ها، عملیات گودبرداری و مسلح سازی شمع ها با المان های انکر ( مونوبار) با دقت کامل صورت گرفت که در نهایت پس از پایان عملیات گودبرداری ، تغییر شکل مجاور پی سوله حداکثر برابر ۴ میلیمتر اندازه گیری گردید و هیچگونه آسیب و ترکی به سازه مجاور وارد نگردید.