تلفن تماس
02126604001
کارفرما: مهندس سعید محمدی
عمق گود: 20 متر
زمان اجرا: 1393-12-03
طول حفاری: 3676 متر
روش پایدارسازی: استرند، نیلینگ، انکر
سطح شاتکریت: 1700 متر مربع
توضیحات پروژه