تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای محمود وثوق
عمق گود: 20/14 متر
زمان اجرا: 1393-11-20
طول حفاری: 3888 متر
روش پایدارسازی: انکر، سولجر، نیلینگ
سطح شاتکریت: 1513 متر مربع
توضیحات پروژه