تلفن تماس
02126604001
کارفرما: آقای مهندس میرزاخانیان
عمق گود: 6 متر
زمان اجرا: 1394-12-04
طول حفاری: 40 متر
روش پایدارسازی: شمع بتنی، سازه نگهبان
سطح شاتکریت: 78 مترمربع
توضیحات پروژه