تلفن تماس
02126604001
کارفرما: آقای مهندس باقری
عمق گود: 10 متر
سطح شات: 1100 مترمربع
زمان اجرا: 1398-09-22
مدت زمان اجرا: 35 روز
طول حفاری: 1,485 متر
روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ
تراز آب زیرزمینی: ندارد
توضیحات پروژه