تلفن تماس
02126604001
کارفرما: سرکار خانم کتابچی
عمق گود: 12 متر
زمان اجرا: 1394-03-16
طول حفاری: 1117 متر
روش پایدارسازی: انکر، سولجر، نیلینگ
سطح شاتکریت: 786 متر مربع
توضیحات پروژه