IMG_0700

پروژه گلها

اطالاعات پروژه گلها:

کارفرما: شرکت کیان ایستا مهر

آغاز عملیات اجرایی:96/2/25

مدت زمان اجرا: 50 روز

عمق گود: 15 متر

سطح شات: 1000 مترمربع

طول حفاری: 1750 متر

دسته: , .