Skip to Content

Blog Archives

نرم افزار نیلینگ visualslope

نیلینگ از جمله روش ها برای تقویت خاک می باشد که به منظور حفظ دامنه ها و عدم مخلوط شدن سنگ و خاک میباشد. برای انجام نیلینگ از نرم افزارهای شبیه سازی استفاده میشود که به این منظور می توانید اقدام به ثابت نمودن سطح شیب نمود. با استفاده از این نرم افزارها شما می توانید با شرایطی که منجر به شکست می شوند آشنا شده و راه حلهای متفاوتی را ارائه نمایید و بدین صورت از شکست احتمالی جلوگیری نمایید.

از نیلینگ برای موارد مختلف می توان استفاده نمود از جمله جلوگیری از حرکت و جا به جایی سطوح،میکروشمع و … استفاده نمود و براساس هرکدام از ویژگی ها در آن مراحل آنها را تنظیم نمود.

از جمله ویژگی های اصلی که به وسیله این نرم افزارها میتوان برای نیلینگ در نظر گرفت :

 • میله ها می توانند یک بخش پیوندی و یا غیر پیوندی باشند و حتی به صورت انفرادی کار کنند.
 • میله های میتوانند به صورت گروهی و یا تکی نصب شوند.
 • تغییرات تقویتی نیلینگ را بررسی نمود.
 • زاویه و فاصله افقی نیلینگ ها را می توان مورد بررسی قرار داد.
 • میله ها، میگرو شمعه از جمله ویژگی های مهم این تکنیک هستند.

نيلينگ

نيلينگ

نيلينگ

شما با استفاده از این نرم افزار فوق العاده به راحتی و در کمترین زمان ممکنه می توانید نتیجه عملیات خود را به جای اینکه در دنیای واقعی مشاهده نمایید با استفاده از این نرم افزار تست نموده تا میزان خطاهای احتمالی که ممکن است بوجود آید کاهش یابد.

در طراحی نیلینگ  پارامترهای مختلفی تاثیرگذار هستند. با تغییر نوع خاک پروژه ، ساختمان های مجاور، سطح آب زیرزمینی،عمق گودبرداری طراحی نیلینگ تفاوت می کند.

توانایی های این نرم افزار :
۱- تشخیص سریع و بسیار دقیق بافت خاک
۲- کارایی آسان
۳- بصورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است
۴- تشخیص بافتهایی که نقاط بدست آمده آنها در بین خطوط دو بافت قرار میگیرد
۵- حجم کم و نصب آسان

ادامه مطلب

نیلینگ و انواع مهاربندی

نیلینگ و انواع مهاربندی

مهار بندی توسط شمع های درجا (walls pile Bored(

یکی از روشهای متداول در پایداری و حفاظت جداره ها با شرایط متنوع اعم از زمين سخت و سست و نرم استفاده از شمع های درجا می باشد و در برخی موارد علاوه بر ایفای نقش حفاظت جانبی نقش آب بندی را نيز انجام می دهد و همواره درصورت نياز بار قائم نيز تحمل می کند. ( نیلینگ )مهار بندی جداره ها توسط شمع های درجا در موارد زیر بعنوان گزینه برتر برای سيستم های حفاظت جانبی گود مطرح می باشند:

 • در مواردیکه امکان اجرای سپر فولادی (کوبيدن و نصب) وجود ندارد و یا سختی و تراکم زمين بيش از حد توان سپر کوبی و با دشواری زیادی مواجهه می باشد.
 • ­ در شرایطی که بدليل وجود آبهای زیر زمينی و بالا بودن سطح آن نياز به آب بند بودن جداره می باشد.
 • در مواردیکه امکان ایجاد مهارهای جانبی (کششی) در زیر ساختمان های مجاور ناشی از گودبرداری وجود ندارد و یا در تلاقی با تاسيسات زیر بنایی ­شهری و مستحدثات زیرزمينی (تونل) باشد.
 • در مواقعيکه امکان استفاده از سيستم حفاظت گود بعنوان بخشی از سازه اصلی و باربری وجود داشته باشد.
نیلینگ

نیلینگ

روشهای مختلف برای اجرای تکنيک های شمع های درجا ریز وجود دارد و متداولترین آنها عبارتند از:

نیلینگ

الف) اجرای دیوار محافظ پيوسته (آب بند) :

دراین روش ابتدا شمع هایی با بتن پلاستيک یک در ميان حفاری و اجرا می گردد و سپس با رعایت هم پوشانی شمع های اصلی و سازه ای با رعایت احداث جداره زنجيره ای و پيوسته اجرا می گردد.

نیلینگ

ب) اجرای دیوار محافظت ناپيوسته :

در مواردیکه توده خاک و سنگ دارای چسبندگی زیاد بوده و سطح آبهای زیر پایين بوده می توان از شمع های درجا ریز ناپيوسته و با فاصله استفاده نمود. در این روش بدليل چسبندگی بين دانه ها خاک بين شمع ها با وجود پدیده قوس خوردگی پایداری جانبی وجود دارد .

با در نظر گرفتن شرایط و پارامترهای ژئوتکنيکی خاک معمولا حداکثر فاصله محور تا محور شمع های اصلی ۲ برابر قطر شمع ها می باشد همچنين در این روش پایداری در برابر نيروهای جانبی نيز مدنظر قرار می گيرد این روش در پایداری های کوتاه مدت کارایی داشته و در اثر مرور زمين احتمال هوازدگی بين شمع ها وجود دارد و در دراز مدت نيز تغيير مشخصات خاک و برخی از پارامترهای آن مانند از دست دادن آب و یا حالت اشباع پيدا نمودن آن باعث ریزش خاک بين شمع ها شده و برای جلوگيری از آن می توان از بتن پاشی (شاتکریت) و با بستن مش پوشش لازم را جهت پایداری ایجاد نمود.

نیلینگ

مهار بندی توسط دیوار دیافراگمی (Slurry­walls Diaphragm (wall

یکی دیگر از روشهای محافظت از جداره گود احداث دیوار دیافراگمی و یا دیوار دوغابی Wall Slurry می باشد. در این روش ابتدا توسط دستگاههای گراب متناسب با شرایط زمين حفاری قسمتی از دیوار انجام می شود و همزمان با حفاری جهت پایداری جداره دیواره حفاری شده و جلوگيری از ریزشهای موضعی از دوغاب بنتونيت استفاده می شود تشکيل کيک بنتونيت در داخل دیواره حفاری شده و نفوذ در لایه های دانه ای جداره باعث می گردد جداره همواره پایدار بماند و سپس بلافاصله پس از رسيدن به عمق مورد نظر آرماتور گذاری شده و در نهایت بتن ریزی می گردد.

این روش در زیر هسته سدهای خاکی نيز کاربرد بسيار دارد و از هرگونه نشتی را جلوگيری می نماید . استفاده از این تکنيک در مناطق شهری نيز با محدودیت های نظير استفاده از روش مهار بندی افقی و مایل و المانهای کششی دارا می باشد.

نیلینگ

ادامه مطلب

انواع میخ در نیلینگ – میخ کوبی(نیلینگ)

نیلینگ

احداث تراز های بعدی خاکبرداری

گام های اول تا چهارم برای پایداری خاکریز اجرا می شود. در هر مرحله از خاکبرداری نـــوارهای عمودی زهکشی تا پایين خاکـــریز ادامه پيدا می کنند. پانل جدیدی از WWMمتعاقبا برای یک لایـــه همپوشانی کامل اجرا می گردد. شات کریت های موقــت اجرا شده به وسيله اتصالات سرد به شاتکریت قبلی خاکبــرداری شده متصـــل می گــردد. در انتهای خاکبرداری نوارهـــای زهکشی در پاشنه خاکریز جمـــع می شوند و پاشنه زهکــش دیـــواره را تشکيل می دهند.

احداث پوسته دائمی و نهایی (در صورت نياز)

در نیلینگ  پس از انکه خاکبـــرداری به تراز مورد نظر رسيد و ميــخ ها نصب گشتند . پوسته نهایی ممکــن است شامل بتن درجای ( CIP ( مسلح ٬ شاتکریت تستهای بارگذاری صورت پذیرفت پوستــه و نمای نهایـــی احداث می گردد، مسلح و یا پانلهای بتنی پيش ساخته باشد . آرماتورهای روکش دائم ٬ همان ميلگردهای معمولی یا شبکه WWM ميباشد .

گام های مختلف دیگری نيز ممکن است با توجه به نوع و شرایط پروژه ضروری باشند. برای مثال در حالتيکه پایداری شيب در اثر خاکبرداری ناپایدار و بحرانی گردد شاتکریت ممکن است .بلا فاصله بعد از هر مرحله خاکبرداری و قبل از حفر سوراخ ها و نصب ميخ ها اجرا گردد.

اجزای دیوارهای ميخ کوبی

در نیلینگ  نمونه های رایج دیوار های ميخ کوبی شده بدین صورت اجرا می گردند ، که جای ميخ ها ( ميلگردها ) به وسيله دستگاه حفر سوراخ میگردند. ميخ ها با تزریق دوغاب در خاک استقرار می یابند.

ميله های فولادی ( ميخ ها ) : ميله های فولادی از اجزاء حياتی در این نوع دیوار ها محسوب می شوند این اعضاء در گمانه های مایلی که توسط دستگاه حفار حفر می شوند جایگذاری گشته و درون آنها دوغاب ریزی می گردد . در واکنش به جابه جایی های خاک حفاظت شده بر اثر خاکبرداری تنش کششی به طور مستمر به ميخ ها اعمال می گردد .

دوغاب : دوغاب ریزی پس از آنکه ميـــخ ها در جای خود قرار گرفتــند اجــرا می گــردد .

ملات دو نقــش اساسی زیر را ایفــا می نماید :

 • عملکرد حياتی برای انتقال تنش از خاک به ميخ ها .
 • محافظت از ميخ ها در مقابل خورندگی .

سر ميخ : سرميخ بخش انتهایی رزوه شده ميخ ها می باشد

مهره شش گوش ٬ واشر و صفحه باربر : این اجزاء برای اتصالات سر ميخ ها و اتصال ميخ ها به سازه پوسته مورد استفاده قرار می گيرد.

پوسته موقت و دائم : پوسته نقش اتصالات سازه ای را بر عهده می گيرد . پوسته موقت به عنوان یک سطح باربر برای پليت های باربر و تکيه گاهی برای سطح خاک موجود ایفای نقش می نماید. این پوسته بر روی خاکبرداری اوليه در طی پيشرفت خاکبرداری اجرا می شود . روکش دایمی نيز با توجه به نوع عملکرد دیواره بعد از اینکه ميخ ها نصب گردید ومهره ها بسته شد بر روی روکش موقت قرار می گيرد.

نوارهای زهکشی از جنس کامپوزیت : نوار های زهکشی کامپوزیت قبل از اجرای پوسته موقت برای جمع آوری و انتقال آب که ممکن است به پوسته موقت انتقال یابد ٬ اجرا می شوند .

نیلینگ

تکنيک های نصب ميخ

حفاری وملات ریزی

قطر حفاری شده برای نصب ميــخ ها در حدود۱۰۰ تا ۲۰۰ ميلی متر (۴ تا ۸ اینچ) می باشد این ميخ ها نوعا به فاصله ۱/۵ متر از یکدیگر قرار داده می شوند . ميله های فولادی در محل قرار گرفــته و سپس ملات ریزی می شوند این روش به طور متداول در بيشتر پــــروژه ها مورد استفاده می باشد و می تواند کاربرد دائمی یا موقت داشته باشد.(مراقبت های مقتضی جهت فرسایش ناشی از خورندگی می بایستی در نظر گرفته شوند)

ميخ های رانده شده این ميخ ها قطرهای نسبتا کوچکی دارند ۱۹­۲۵ ميليمتر(۱­۷۵٫۰ اینچ) و به صورت مکانيـکی به درون خاک رانده می شوند. آن ها معمولا در فاصله تقریبی ۱ تا ۲٫۱ متری (۳ تا ۴ فوت ) از هم قرار داده می شوند. استفاده از ميخ ها ی رانده شده نصب سریعتـر ميخ ها را در مقایسه با ميخ ها ی حفاری و ملات ریزی شده ميسر می سازد . از آنجا که ایـن روش نصب ٬ حفاظــــت مناسب را در مقابل خوردگی که مستلزم ضخامت ميـــله می باشد فراهم نمی کند به این علت ميخ های رانده شده فقط برای موارد موقت استفاده شده اند .

ميخ های پرتابه ای

در نیلینگ ميــــخ های بدون روکش با سرعت بسيــار بالا با استفاده از ۱۹ تا ۲۵ ميلی متر(۱ تا ۷۵٫۰اینچ) و به طول حداکثر ۸ متر می باشند روش مکانيزم آتش هوای فشرده به داخل خاک پرتـاب می شوند ميله ها به قطر اجازه نصب سریع و با تاثير انــــدک بر روی سایت پروژه را می دهند ٬ هر چند ممکن است کنترل طول ميخ های نفوذی در زمين مشکل باشد . این گونه از ميخ ها فقط برای پروزه های موقت استفاده می شوند .

ميخ های ملات ریزی شده با فشار

نیلینگ  از جت گروتينگ برای فرسایــش خاک و حفر سوراخ برای ميخ ها (که متعاقبا قرار داده می شوند) برای توسعه و رسيدن به مکان نهایی استفاده می شوند . ملات حفاظت لازم را در مقابل خوردگی برای ميله ایجاد می نماید . در مرحله بعد ميــله ها به صورت مشابه با استفاده از روش های حفاری ارتعاش ضربه ای نصب می گردند .

نیلینگ

ميخ های خود حفار

نیلینگ  شامل ميله های توخالی می باشنـــد که می توانـند در یک مرحله حفــــاری و ملات ریـــزی شوند در این روش همزمان با عمـــل حفـاری ملات نيز به داخل ميله ها تزریق می شوند . ملات از طریـــق شيار های موجود در سر مته ٬ سوراخ حفـــاری شده را از بالا به پایين پر می کند این روش نصب ميــــخ ها منجر به نصب سریع تر ميخ ها نسبت به روش . تکنيک های حفاری ضربه ای چرخشی در این روش استفاده شده اند . حفـاری و دوغاب ریزی می گردد و برخلاف ميخ های رانده شده با کمک ملات تا حدودی از خوردگی ميخ ها حفاظت شده است .

نیلینگ

ادامه مطلب

نیلینگ و اثر زلزله بر دیوار حائل

نیلینگ

با زیادتر شدن تراکم نسبی خاکهای ماسه ای ٬ نوع گسيختگی در زیر پی ها به این ترتيب عوض می گردند : برش پانچ­برش موضعی – برش کلی . بتن ریزی در مجاورت آب مستلزم خشکاندن کف گود است.

حداقل ژرفای شناسایی در یک پی شمعی گروهی به ميزان بيشتر از ۷ برابر قطر شمع ٬ پائين تر از نوک شمع هاست.

نقش اصلی شناژ در پی جلوگيری از جابجایی پی هاست.نیلینگ

دو پی ٬ با عرض های متفاوت ٬ فشار یکسانی را به زمين منتقل می کنند . ميزان نشست در زیر آنها ٬ در زیر پی با عرض کوچکتر کمتر است.

ضخامت پی بر اساس برش تعيين می گردد. تفاوت عمده پی های سطحی و پی های عميق در نحوه انتقال بار به زمين می باشد.

برای مقابله با نيروی قائم کششی در پی سيستم اجرائی مناسب ٬ اجرای عميق تر پی است. عمق مطالعات ژئوتکنيکی برای یک ساختمان ۲ تا ۳ برابر عرض پی را در بر می گيرد.

نیلینگ

مناسبترین و اقتصادی ترین نوع سيستم پی سازی روی بسترهای نرم و شل برای ساختمانهای زیر ۵ طبقه بهسازی خاک بستر با سيمان و آهک و خاکریز می باشد. کيسون همان پایه عميق پی می باشد. محدودیت نشست کل مجاز یک پی رادیه (گسترده) در کارهای ساختمانی مقدار قطعی و معينی دارد ولی معمولا بين ۱۰­۵ سانتيمتر برحسب نوع ساختمان متفاوت است. پائين بردن آب زیر زمينی از سطح زمين باعث افزایش ميزان باربری و نشست یک پی می گردد. عمق پی های عميق نسبت به ابعاد آنها حداقل ۶ برابر کوچکترین بعد افقی است که انواع آنها شامل شمعها و دیوارکها و دیوارهای جداکننده می باشد.

در هنگام بررسی ژئوتکنيکی بستر شالوده ها اثرات حضور آب را باید از جنبه های ميزان نفوذپذیری خاکها در نظر گرفت.نیلینگ

تجهيزات تزریق : شدن مایع دوغاب در حين تزریق ميکسر ثانویه و یک پمپ استفاده می به منظور تزریق نيز از یک مخلوط کن سریع (ميکسر اوليه) به منظور همگن شود . پس از اختلاط آب و سيمان به نسبت مشخــص در ميکسرها دوغاب سيمان از طریق شيلنگ های رفت و برگشــتی به درون گمانه حفر شده تزریق می گردد . به جهـت قــرار گيــری ميلگرد در مرکز از اسپـيسر استفـــاده می شود . تزریق می تواند به صورت ثقلی و یا با فشار کم انجام گيرد . نسبت آب به سيمان جهت تزریق دوغاب۱ به ۲ می باشد ٬ ضمنا توصيه می شود که از یک روان کننده نيز استفاده گردد .

نیلینگ

جهت انجام تزریق باید یک لوله با قطر کم در طول ميخ به ميـخ وصل شود و پس از قرارگيری ميخ در گمانه این لوله از یک طرف در انتهای سوراخ و از سوی دیگر در بيرون می باشد . پس از آنکه دهانه سوراخ بســته شد عمليات تزریق از طریق این لوله صورت می پذیرد . در ضمن در صورتی که در طول تزریق سوراخ ریزش کند تزریق متوقــف شده و تزریق تحکيمی صورت می پذیرد در تزریق تحکيمی نسبت آب به سيمان ۲ به ۳ در نظر گرفته می شود . و به منظور قــرارگيری ميلگرد در مــرکز سوراخ به جهت آنکه حداقــل پوشش بتن بر روی ميلگرد فراهم شود از اسپــيسر استفاده می شود که عموما در فواصل ۲/۵ متری از یکدیگر و ۰/۵ متری از دو انتها در طول ميخ قرار می گيرند.

دستگاه خودحفار : دستگاه های دیگری که می تواند مورد استفاده قرار گيرند انکراژ های خود حفار می باشند . در این روش انکراژ های خود حفــار ٬ خود انکراژ نقش راد حفاری را ایفا می نماید و پس از اتمام حفــاری و رسيدن به عمق مور نظردر داخل زمين باقی مانده و تزریق دوغاب از داخل انکراژ انجام می شود.

نیلینگ

تکنولوژی اجرا :

خاکبرداری تا عمق ۱ الی ۲ متر با توجه به توانایی خاک درپایدار ماندن بدون مهار برای مدت زمان ۲۴ تا ۴۸ ساعت می باشد . پهنای خاکبرداری باید به حدی باشد که براحتی بتوان تجهيزات لازم جهت حفاری را نصب نمود.

حفاری سوراخ ها جهت قرار گيری ميخ :نیلینگ

سوراخ ها باید به طول٬ قطر٬ جهت و فواصل معينی بر اساس مراحل تعيين شده ایجاد گردند. حاکثر عمق در این موارد بر اساس شکل قوه لغزش و ساختمانهای اطراف طراحی می گردد. در اکثر موارد عمق نيل کمتر از ۱۶ متر در نظر گرفته می شود زیرا افزایش طول آن توجيه اقتصادی اجرای نيلينگ را از بين بردا و اثر بخشی مورد انتظار را نخواهد داشت.

نیلینگ

نصب ميخ ها و اجرای دوغاب ریزی :

ميخ ها در سوراخ های حفر شده جای می گيرند. ميخ ها به طور رایج تو پر می باشند٬ اگرچه ميخ های توخالی فولادی نيز اجرا می گردند. برای آنکه ميخ ها به خوبی توسط دوغاب احاطه شوند قطعاتی جهت نگه داری فواصل بین میخ ها و دیوار داخلی سوراخ ها برروی میخ ها تعبیه گشته است.

لوله های تزریق ( tremie (نيز در همين زمان به داخل سوراخ ها هدایت می شوند. زمانی که محافظت در برابر خورندگی و فرسایش ضروری باشد از پوششهای موج دار پلاستيکی استفاده می شود که از خورندگی بيشتر ميخ ها می کاهد. سپس سوراخ ها توسط لوله های تزریق با ملات پر می گردد.

نیلینگ

دوغاب ریزی توسط فشار جاذبه و یا با فشار اندکی اجرا می گردد. اگر ميلههای توخالی خود حفار به کار روند (فقط برای سازههای موقت) حفاری و تزریق در یک مرحله از عمليات صورت ميگيرد. قبل از اجرای گام چهارم ( اجرای پوسته ) نوارهای زهکشی ژئوکمپوزیت بر روی نمای سطح خاکبرداری در بخشهای ميانی در مجاورت مکان هایی که ميخ گذاری شده اجرا می گردند.

نوارهای زهکشی لوله شده در پاشنه خاکبرداری اوليه برای نصب در مرحله بعد باقی می ماند. نوارهای زهکشی می بایستی تا انتهای دیواره ادامه یافته و آب را به پاشنه نهایی انتقال داده و در نهایت آن را توسط پاشنه زهکشی به خارج از خاکریز برساند.

نیلینگ

اجرای پوسته موقت ( Facing shotcrete(

پوسته موقت برای ایجاد تکيه گاه و مهار سطح خاکبرداری قبل از مراحل بعدی حفاری اجرا می گردد. رایج ترین دیواره موقتی که اجرا می شود شامل یک لایه مسلح کننده سبک به همراه لایه شاتکریت به ضخامت ۱۰۰ میلیمتر (۴ اینچ)میباشد.

مسلح کننده شامل شبکه ای از سيم های جوشداده شده  WWM می باشند که تقریبا در وسط ضخامت شاتکریت اجرا می شوند. طول WWMبه گونهای باید باشد که حداقل یک چشمه کامل شبکه با پانل بعدی WWMهم پوشانی برقرار کند.نیلینگ

در طی مرحله بعدی صفحات باربر بر روی سر ميخ ها بر آمده از سوراخ ها نصب می گردند. سپس ميخ ها به آرامی وبا فشار کمی به لایه تازه بتن ریزی شده پرس می شوند. مهره شش وجهی و واشرها متعاقبا بر روی سر ميخ ها بر صفحه باربر محکم نصب می گردند.

اگر لازم باشد ممکن است تستهایی بر روی ميخ های اجرا شده برای اندازه گيری جابه جایی و اثبات ظرفيت باربری قبل از پروسه حفر خاکبرداری بعدی صورت پذیرد. قبل از شروع پروسه بعدی خاکبرداری منطقه بتن پاشی شده باید حداقل به مدت ۷۲ ساعت و یا دست یافتن به مقاومت فشاری ۳ روزه ( به طور نمونه ۵٫۱۰ مگا پاسکال ) به خوبی حفاظت شود.

نیلینگ

ادامه مطلب

نیلینگ و تکنولوژی – مراحل اجرای نیلینگ

نیلینگ یا ميخکوبی در خاک شامل مسلحسازی مقاوم خاک موجود درمحل به وسيله نصب ميلههای فولادی غير پيش تنيدهدر فواصل نزدیک به هم (به عنوان ميخ) که با تزریق ملات (Grout (در برگرفته میشوند؛ میباشد. همزمان که نیلینگ از بالا به پائين پيش میرود٬ بتن پاشيده (شاتکریت) جهت ایجاد پيوستگی در پوسته (Face (شيروانی مصنوعی اجرا می شود.

نیلینگ در خاک عموماً برای پایدارسازی شيروانی موجود یا گودبرداریها٬ جایی که اجرا از بالا به سمت پائين است به کار می رود که در مقایسه با دیگر سامانه های نگهبان یک مزیت مهم بشمار میآید به کار میرود. در شرایط معين نیلینگ در خاک از نقطه نظر اجرای فنی٬ هزینه ساخت و زمان اجرا٬ برای دیوارهای مهار دار (walls anchor Ground (که عموماً از بالا به پائين مهار(Anchor (می شوند٬ جایگزین کارآمدی است.

اگرچه اصطلاح ”nailing Soil ”به طور گسترده برای سامانه های خاکی به کار میرود این فنآوری برای حفاری درمواد شبيه به خاک نظير سنگ نرم یا هوازده نيز به کار برده میشود. در این بخش ميخهایی که دارای امتدادی تنشهای کششی هستند آورده میشود. چنين روش نیلینگ جهت نزدیک به افق (یعنی با شيب ۱۰ تا ۲۰ درجه زیر خط افق) و اصولاً تحت تاثير پایدارسازی شيروانیهای طبيعی و شيروانی های مصنوعی به کار میروند.

یک کاربرد دیگر عناصر تسليح مقاوم در خاک٬ پایدارسازی زمين لغزهها میباشد در این حالت عناصر تسليح تقریباً در امتداد قائم و عمود بر پایه فواصل نزدیک بههم و تقریباً عمود بر سطح نزدیک به افق لغزش نصب لغزش نصب میشوند. در این کاربرد نيز ميخها در حالت مقاوم بوده و در میشوند و تحت تأثير تنشهای برشی که از حرکت زمين لغزه ناشی می شوند٬ میباشند.

تکنولوژی تجهيزات نیلینگ دریل واگن: دریل واگن نوع دیگری از سيستم حفاری ضربـه ای است که چالزن از طریق تسمه ها به دکل نصب گردیده و به صورت خشاب وار بر روی دکـــل بالا و پایين می شود و مجموعه ی دکــل و چالزن بر روی ارابه ای دو یا سه چرخ لاستيکی سوار گردیده اند که به همين دليل به آن دریل واگن می گویند .

دریل واگن با زاویه های مختلف می تواند چال حفر کند و در مجموع حفــر چال با دریل واگن در مقایسه با انواع چکشهای حفاری در شرایط یکسان از نظر سنگ با سهولت و کيفيت بهتری صورت می گــيرد . از دریل واگن می توان برای حفر چالهایی با عمق تا ۴۵ متر (۱۵۰ فوت) و قطر تا ۵٫۴اینچ برای سنگ های نيمه سخت و سخت استفاده کرد . اما به طور رایج عمق چال هایی که با دریل واگن حفاری می شوند تا ۹ متر ( ۳۰ فوت) است . طــول لوله حفاری با توجه به نوع ایجـــاد کننده ی تراست و دریل واگن متفاوت است.

نیلینگ

نیلینگ

بعضی از دریل واگن ها پایه های زنجيری دارند . علـــت استفاده از پایه های زنجيری ٬ سرعــت در انتقال آنها بخصوص در شرایط صعب العبور است . این نوع دریل واگــن ها قادر هستند چال هایی با قطر تا ۶ اینچ (۱۵سانتی متر ) را حفـاری کنند . آن دسته از دریل واگن ها را که پيش از یک چالزن دارند را جامبو دریل می نامند که در سرعت عمليات بسيار موثراند و در حفر تونل غالـبا از آنها استفاده می شود .

تجهيزات و دستگاه های حفاری مورد استفاده شامل دریل واگن می باشد که نصب نيل ( ميخ ) در این روش به طور مختصر شامل مراحل زیر است :

۱ .حفر اوليه

۲ .حفاری مجدد یا تزریق : در بسياری از شرایط به دليل ریــزش های فراوان نمی تــوان یک چال را تا عمق طراحی شده حفاری نمود ٬ لذا نياز به تزریق تحکيمی سيمان و حفاری مجدد می باشد . این مرحله تا جایی ادامه می یابد تا به طول طراحی شده برسيم .

۳ .نصب ميخ : (عموما از ميلگرد های ۲۸ تا ۳۲ استفاده می شود)

۴ .دوغاب ریزی : در این مرحله دوغاب سيمان توسط شلـــنگ هایی که در کنار ميلـــگرد تعبيه شده است به داخل چال تزریق می گردد .

مته های مورد استفاده در سيستم حفاری ضربه ای : به طور کلی از سه نوع مته درسيستم حفاری ضربه ای استفاده می شود :

۱­مته اسکنه ای ( shotdrilling : (مته های اسکنه ای غالبا در حفاریهای معادن زیر زمينی به کار برده می شوند و چالزن های سينکر یا چکشهای حفاری دارای ایـن نوع مته هستند ولی برای چاه های با قطر و

۲­مته تقاطعی ( reamer : ( معمولا از مته های ضربدری جهت سنگ عمق زیاد مناسب نمی باشند . های متراکم و سخت استفاده می شود که در چاه شيارهای مار پيچی ایجاد می کنند . لبه های چهار بخش مته به حالت ۹۰ درجه (در حالت +) و یا تقریبا ۹۰ درجه ( در حالت ×) نسبت به یکدیگر قرار دارند.

قطر این نوع مته ها بر حسب کارخانه سازنده آنها متفاوت است اما با توجه به آنکه از سيستم ضربه ای اختصاصا برای چاه های کم قطر و سنگ های سخت بيشتر استفاده می شود قطر مته ها معمولا بين ۵٫۱تا ۵ اینچ (۳۸تا ۱۲۷ ميلی متر ) متغيير اند و وزن این نوع مته ها بر حسب قطر آنها بين حدود ۶۰۰ گرم تا حدود ۸ کيلوگرم متغير است .

۳­مته دگمه ای ( bit chisel : ( مته های دگمه ای نوع دیگری از متـــه های سيستم ضربه ای است که مشــابه مته های دگمه ای اســت که در سيستم حفـاری چرخشی به کار برده می شوند . که تقریبا سطح صاف و برجستگيهای کروی مانند دارند و جنس آنها از کربور تنگستن است . ایـن نوع متــه ها بــدان جهـــت ساخته شده اند تــا اشکال سایيدگی که در انواع دیگر متــه های سيستم ضربــه ای موجود است را بر طرف سازند .

نیلینگ

 

ادامه مطلب

نیلینگ و میخکوبی

نیلینگ اغلب به عنوان یک روش برای تقویت دامنه سنگ به طور بالقوه بی ثبات و بر فراز خاک شیب دار و به شدت هوازده استفاده می شود.

با توجه به شرایط زمین معمولا از فولاد گالوانیزه،پوشش ایوکسی،فولاد ضد زنگ و GRP در نیلینگ استفاده می شود. استفاده از میله های تو خالی برای تضمین فناوری عمودی ایده مناسبی می باشد و معمولا از میله هایی به قطر ۳٫۰M و به بلندی ۱۲٫۰m استفاده می شود.

امروزه تجهیزات فناوری بوجود آمده که امکان نصب میله ها در سخت ترین مکان ها که امکان دسترسی متاسبی ندارد بوجود امده است.

نیلینگ ها اغلب با تورهای سنگی و ژئوتکستایل در جهت حفظ خاک و همین طور برای پوشش های گیاهی که در زمین وجود دارند بوسیله Hydroseefing پوشش داده می شود.

اگر برای تامین امنیت دیوار های ساختمان تجاری و یا مسکونی نیاز به یک روش خاصی دارید نیلینگ بهترین راه حل ممکن می باشد و حتی سال ها بدون هیچ نگرانی همانند روز اول خود باقی می ماند البته بسته نیاز شما می توانید از انواع نیلینگ موقت و یا دائم در این راستا استفاده نمایید و اگر به خواهیم به صورت خلاصه موارد مصرف نیلین گر اعنوان نماییم می توانیم به تثبیت خاک گیاهان، تونل ها، ساختمان ها و دیواره ای حائل اشاره نمود.

میله های موجود برای انجام این عملیات تثبیت در اندازه های ۱-۱ / ۲ و یا ۱-۳ / ۴ اینچ میباشند که براساس نقطه جوش های داده شده به یکدیگر ممتصل شده اند.به طور کلی طول هر میله به ۵ تا ۷ فوت می رسد و شما براساس نوع مصرف خود میتوانید طول هر میله را تعیین کنید.

نیلینگ و امنیت زمین

برای تامین امنیت زمین بوسیله نیلینگ باید به یکسری فاتور توجه نمود از جمله :

 • شرایط زمین را به دقت مورد بررسی قرار داد.
 • تمامی جوانب مقبت و حتی منفی در خصوص استفاده از نیلینگ مورد بررسی قرار گیرد.
 • در صورتی که برای ثبیت خاک منطلقه نیلینگ رد شود گرینه های دیگری را مورد بررسی قرار داد.
 • جهت انجام این عمیلیات چه میزان بودجه مورد نیاز است.

نیلینگ زمانی مورد تایید است که به بدون هیچ پشتیبانی برای مدت مزان دو الی سه روز به صورت عممود باقی بماند و ب رای بدست آوردن این موفقیت باید به آب های زیرزمینی توجه بسیار نمود و شرایط مطلوبی در جهت بدست آوردن نتیجه مورد انتظار ایجاد نمود.

نصب نیلینگ بسیار ساده میباشد و با ایجاد سوراخ های به داخل زمین با زاویه حفر کرده و سپس با استفاده از میله های فولادی در سوراخ های ایجاد به تثبیت زمین پرداخته می شود و در پایان سیستم زهکشی با پانل ها و بتن نصب می شود درپایان به اندازه حدود ۳ تا ۶ پا خاک از زمین خارج میشود و برای دست آوردن عمق بهتر این روند را ادامه دهید.

در مناطقی که محدودیت حرکت وجود دارد و یا برای تعمیرات دیوار های حائل نیلینگ بهترین انتخاب خواهد بود و حتی شما پس از حفاری می توانید زیر ساخت ها را نصب نمایید و با این روش از رانش زمین و حتی در دامن ههای کوه جلوگیری می کنید.

نیلینگ از جمله سریع ترین و آسان ترین و حتی مقرون به صرفه ترین روش تثبیت زمین می باشد و به راحتی برای ساختمان ها ، پارکینگ ها و سایبان ها می توانید آن را مورد استفاده قرار دهید.

ادامه مطلب

نیلینگ موقت و دائم

همانطور که در مقالات گذشته گفته شده است از این روش در جهت پایدارساز نمودن زمین استفاده می شود و در همین خصوص دو روش برای پیاده کردن نیلینگ وجود دارد که یکی به حالت موقت و دیگری دائم میباشد و بر همین اساس یکسری از ویژگی هایهرکدام از نیلنیگ ها و این که تا چه مدت زمان این نیلینگ ها به پایدار ساز نمودن زمین کمک میکنند می پردازیم :

نیلینگ موقتی :

 • استفاده موقت از تا دو سال
 • استفاده طولانی پس از توافق قبلی از کارشناسان
 • نسخه گالوانیزه در دسترس
 • چهره های مختلف شیب ممکن است مانند ساخت و ساز المرشوشة، عناصر پیش ساخته بتنی، مش و یا ورق دیوار شمع
 • طرح های مختلف برای جبران زاویه در دسترس هستند

 

از نیلینگ موقت در موارد زیر می توان استفاده نمود :

 • تثبیت شیب موقت
 • تثبیت کننده خاکریزی موقت
 • ثبات ایالات ساخت و ساز
 • کاوش و حفاری بدون شرایط خاص

نيلينگمهاربندی خاک به روش نیلینگ، روشی برای اینجاد حمایت دائم یا موقت از زمین در هنگام گود برداری برای ساخت و ساز جدید است. این تکنیک همچنین در ساخت دیوارهای دائم، پایداری سطوح شیب دار، پی ریزی و محافظت از برش های ایجاد ده است

از جمله ویژگی هایی که میتوان برای نیلینگ دائم در نظر گرفت :

 • استفاده دائمی (بیش از ۱۰۰ سال)
 • دو حفاظت از خوردگی (DCP) به دست آمده توسط کارخانه grouted پوشش راه راه در کل طول ناخن خاک با عرض کرک کنترل
 • چهره های مختلف شیب ممکن است مانند ساخت و ساز المرشوشة، عناصر پیش ساخته بتنی، مش و یا ورق دیوار شمع
 • طرح های مختلف برای جبران زاویه در دسترس هستند

 

نیلینگ دائم همانند نیلینگ موقت موارد کاربردی خاصی دارد که میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

 • تثبیت شیب
 • تثبیت کننده خاکریزی
 • کاوش و حفاری بدون شرایط خاص
 • تثبیت کننده سنگ
 • تثبیت مش سقوط سنگ
 • موانع بهمن
 • تثبیت

نيلينگ

 

ادامه مطلب

نیلینگ و انواع تکنیک

نیلینگ شکلی از سیستم حفظ زمین است که می تواند به عنوان یک اقدام درمانی برای درمان دامنه ناپایدار خاک و یا به عنوان یک روش ساخت و ساز است که اجازه می دهد تا بیش از steepening امن استفاده می شود. نیلینگ شامل حفاری و تزریق ناخن فولاد را به یک شیب ناپایدار و یا خاکریزی.

انواع نیلینگ:

زمین نگه دارنده سیستم حفظ می توان در هر یک از سبک های سیستم حائل ساخته اما همچنین شامل قدرت های اضافی با استفاده از کابل و یا دیگر باقی می ماند لنگر در سنگ / خاک پشت آن است. یک سیستم لنگر است که معمولا به مواد با خسته کننده هدایت می شود. انکراژ ها و سپس در پایان از کابل گسترش یافته است، توسط هر وسیله مکانیکی یا با تزریق فشار.

 • شاتکریت

شاتکریت بتن را از طریق یک شلنگ در سرعت بالا بر روی یک سطح پیش بینی شده. شاتکریت تحت قرار دادن و تراکم در همان زمان با توجه به نیروی که با آن پیش بینی شده است. می توان آن را بر روی هر نوع و شکل یک سطح، از جمله مناطق عمودی یا سربار پیش بینی شده.

 • راک شبکه ای

راک شبکه ای به عنوان یک سیستم حائل با عمل به صورت خالص در برابر دامنه است که این ریسک را از جایگاه خود بیرون به علت از دست مواد، خاک و سنگ عمل می کند.

نیلینگ یک روش تثبیت شیب است که شامل نصب و راه اندازی مجموعه ای از چند مجریان زمین نزدیک فاصله، که، از طریق اصطکاک ملات به زمین، با هم کار کنند در تنش و مقاومت در برابر خم شدن به “گره” خاک شیب با هم، در نتیجه ایجاد یک است خود حمایت توده زمین است.

طرح های نیلینگ شامل شیب رو به درمان در محل توسط سران ناخن انفرادی خاک لنگر انداخته است. نرم افزار رایج ترین نیلینگ در بازار ژئو مبانی است برای برقراری ثبات در دامنه است که غیر قابل دسترس به بزرگ شمع معمولی و یا حفر شفت حفاری تجهیزات می باشد. در تمام موارد، نیلینگ حفظ خاک موجود شیب را بدون کاهش بزرگ و پر – این جنبه به خصوص سودمند است که شیب تحت درمان با رشد بالغ است که می تواند، با طراحی و نصب و راه اندازی با وجدان ملاحظات، دست نخورده حفظ پوشش گیاهی می باشند.

ادامه مطلب

نیلینگ و ویژگی های آن

اگر بخواهیم به ویژگی های روش نیلینگ در پایدارساز نمودن زمین اشاره کنیم، شامل موارد زیر میباشد :

 • ظرفیت قابل پیش بینی
 • روش مقرون به صرفه
 • آسان برای ذخیره، قابل استفاده مجدد
 • پیش مهندسی سیستم
 • صرفه جویی در کار، نگه می دارد کوچک خدمه
 • پیچ به جای (predrilled نیست)
 • تجهیزات کمتر از ناخن grouted
 • سایت اختصاصی به شرایط و بارهای
 • تمدید با اتصال مشترک پیچ
 • سازگار با سایر مواد و شیوه های
 • بلبرینگ دستگاه را در محل (نه اصطکاک وابسته)

نیلینگ همانند هر روش پایدارساز دیگر دارای مزایای بسیاری می باشد که شما به استفاده از این روش بسیار ترغیب می کند در همین راستا اگربخواهیم به صورت کاملا خلاصه به مزایای این روش فوق العاده بپردازیم به موارد زیر برخورد میکنیم :

 • بدون ملات
 • نصب و راه اندازی سریع
 • نصب و راه اندازی تمیز
 • بارگذاری فوری
 • بدون غنایم به حذف
 • کاهش هزینه های نصب شده
 • راحتی یک سفر
 • نصب در مناطق دسترسی محدود
 • Reclaims محل ساختمان ارزشمند
 • بدون نصب تجهیزات سنگین مورد نیاز

اگر بخواهیم در امر پایدارساز نمودن زمین باستفاده از نیلینگ بپردازیم بهترین طراحیممکن می توانید همانند تصاویر زیر باشند :

طراحی پیچ پیچی بهترین نوع طراحی درتحمل بار میباشد ،صفحه دریچه چاه در امتداد طول کل مجریان پیچ فاصله. این مارپیچها واقعی مارپیچی با سهولت و حداقل اختلال خاک را نصب کنید. نظارت بر گشتاور در هنگام نصب دقت نشان می دهد ظرفیت نگهداری انتظار برای نتایج قابل پیش بینی. ظرفیت متناسب با گشتاور نصب و راه اندازی است.

سیستم حذف ابهامات عملکرد و هزینه های مرتبط به نیلینگ گروت شده  در خاک مقاومت برشی کم است. پیچ مجریان در عمل خاک به عنوان تحمل دستگاه های به مجریان گروت شده که در اصطکاک بین خاک و ملات تکیه مخالف است.

پیچ مورد استفاده به صورت زیر می باشد :

۵۷-۱ / ۲ “و یا ۸۰-۱ / ۲”.  پیچ و مهره جفت مبله محدود امتیاز تنش نهایی.

بخش سرب
از پیشرو و گسترش بخش دو و سه مارپیچ برای ترکیب کار خاص را انتخاب کنید. طول، از مرکز از طریق سوراخ به لبه مارپیچ اول: ۵۳ “یا ۷۰”.

تجهیزات مورد استفاده در نیلینگ به صورت زیر میباشد :

ادامه مطلب

نیلینگ با ماشین آلات مخصوص

از نیلینگ با توجه به عمق زياد خاک برداري صورت گرفته در پروژه هزاره سوم و نوع خاک محل سايت بخصوص در قسمتهاي شمالي آن، ارتفاع خاک برداري  شده نياز به تحکيم، بمنظور حفظ خاک آن منطقه داشت. روشهاي مختلفي از قبيل شمع کوبي و يا ايجاد سازه نگهبان موقت توسط مشاوران پيشنهاد گرديد.

ماشین آلات

از جمله ماشین آلات مخصوص نیلینگ برای پرتاب میله های فولادی درون زمین می توان به دستگاهی اشاره کرد که میله هایی با قطر ۳۸ میلی متر و به طول ۶٫۵ متر و یا لوله های فایبرگلاس را با سرعت ۴۰۰ کیلومتر در ساعت در هر شات به تنها وارد زمین کند.

استفاده از این دستگاه ها به نسبت نیروی دستی نتایج متامیزی را به ارمغان می آورد که با سرعتی که دستگاه های مخصوص نیلینگ در حفر لوله در خاک دارد باعث تغییر شکل ذرات خاک شده و به حالت فشرده آن ها را اطراف میل هنگه می دارد بدون اینکه باعث خوردگی و حتی از بین رفتن میله شود.با نصب نیلینگ به این روش منجر به افزایش تراکم خاک در منطقه می شود و نسبت به روش سنتی که در ابتدا سوراخ معمولی ایجاد شود و سپس میله ها حفر شود استحکام بالاتری دارد.

در بعضی مواقع نیاز است تا مراحل نیلینگ به صورت افقی انجام شود و منجر به نفوذ در منایع زیر زمینی آب شود و تنها استفاده از فناوری ها خود نیلینگ است ظرفیت محموری مستمر و زهکشی با همان روش را ایجاد نماید. علاوه بر این نیلینگ ایجاد شده می تواند فشار وارد را با استفاده از عملیات گروت شد در اطراف میله تحمل نماید به این صورت که فشار وارد شده بر منطقه گروت شده را می توان با نصب نوار داخلی اپوکسی درون لوله پوشش داد و علاوه بر این از خوردگی در زمان اولیه راه اندازی نیلینگ جلوگیری می نماید.

دستگاه نصب  برروی یک بیل مکانیکی قابل ردیابی نصب بوده و در صورت نیاز امکان نصب بروی وسایل نقلیه با بیل دسترسی های طولانی همانند جرثقیل وجود دارد . وزن این دستگاه حدود ۲ تن می باشد.

ادامه مطلب

YOUR SHOPPING BAG

نیلینگ