تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساختمانی انرژین نوین
  • عمق گود: 42/00-
  • سطح شات: 3300 مترمربع
  • زمان اجرا: 2024-06-26
  • طول حفاری: 7200 متر
  • روش پایدارسازی: انکراژ
توضیحات پروژه

این پروژه شامل یک ترانشه 42 متری واقع در فاز 11 شهر پردیس می باشد که جهت ساخت یک مجتمع تجاری در پایین دست ترانشه، عملیات پایدارسازی جداره ترانشه به شرکت ماندگار خاک واگذار گردید که طی آن استرندهای 5 و 6 رشته حفاری و جایگذاری گردید 

 

This project includes a 42-meter trench located in the 11th phase of Pardis city, in order to build a commercial complex under the trench, the stabilization operation of the trench wall was entrusted to MandegarKhak Company,In this project, the 5 and 6  strands were drillied and installed to stabillized the trench.