تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: آقای مهندس امیر فاروق هدایی
  • عمق گود: 10/74-
  • سطح شات: 757
  • زمان اجرا: 2020-11-26
  • روش پایدارسازی: مهار متقابل و نیلینگ
توضیحات پروژه

اصلی ترین چالش این پروژه، حفظ یک درخت قدیمی در قسمت جنوب شرقی پروژه بصورت معلق بوده است و این امر در شرایطی صورت گرفته که تا عمق 4 متری به دلیل عبور تاسیسات شهری مانند لوله فاضلاب اگو شهری، امکان حفاری وجود نداشته است. برهمین اساس با شبکه ای از ویل های افقی 3 بعدی و اتصال آن به سولجیرهای 2 طرف درخت و استفاده از مهار متقابل با ضلع جنوب پروژه ، پایداری درخت بصورت معلق تامین گردید تا سطح اشغال لازم برای پارکینگ های زیرزمین پروژه تامین گردد .

 

 

The main challenge of this project was to keep an old tree suspended in the southeast part of the project, this has been done in a condition where it was not possible to do any drilling until the depth of 4 m bedause of the passage of urban facilities such as the sewer pipe. Meanwhiles, by application and installation of a 3D structural system including horizontal beams and connecting this system to the soldieds on both sides of the tree and the use of steel struts  restrained on the south side of the project, the stability of the tree was provided suspended in order to provide the required space for the underground parkings.