تلفن تماس
02126603575
  • کارفرما: جناب آقای مهندس آژنگ
  • عمق گود: 18 متر
  • مدت زمان اجرا: 7 ماه
  • طول حفاری: 19423 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و دیوار برلنی
  • سطح شاتکریت: 6900 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 15000 مترمربع
توضیحات پروژه