تلفن تماس
02126604001

آغاز عملیات اجرایی پروژه توحید (94/10/15)
کارفرما:آقای مهندس خلیقی
سطح شاتکریت: 440 متر مربع
عمق گود: 7/2  متر