تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای مهندس تدین
عمق گود: 23 متر
سطح شات: 2400 متر مربع
زمان اجرا: 1398-02-18
مدت زمان اجرا: 8 هفته
طول حفاری: 5200 متر
روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و سولجرپایل
توضیحات پروژه

این پروژه در ساختگاهی با خاک ماسه ای رس دار واقع شده بود که چسبندگی متوسطی در بین دانه های خاک وجود دارد و تراز آب زیرزمینی از تراز کف گود پایین تر می باشد. ضلع شمالی پروژه در مجاورت اتوبان رسالت قرار گرفته بود که چالش اصلی پروژه در همین ضلع و به دلیل قرار گیری تونل مترو شهری در عمق ۱۰ متری و با فاصله ۱۸ متری از جداره شمالی پروژه بود.

در نهایت نقشه های موقعیت تونل مترو شهری با استعلام از مراجع ذیربط در اختیار کارشناسان طراحی شرکت ماندگار خاک قرار گرفت و با توجه به فاصله و عمق قرار گیری تونل، طول مسلح کننده های انکر و نیل طراحی گردید به نحوی که تغییرشکل های مجاز در ضلع شمال تامین گردد.