تلفن تماس
02126604001
کارفرما: مهندس حسین بلوکی
عمق گود: 12 متر
زمان اجرا: 1393-11-14
طول حفاری: 4100 متر
روش پایدارسازی: نیلینگ، انکر، سولجر
سطح شاتکریت: 1956 متر مربع
توضیحات پروژه