تلفن تماس
02126604001
کارفرما: امیرابراهیم خسروانی و شرکاء
عمق گود: 13 متر
زمان اجرا: 1394-05-12
مدت زمان اجرا: 70 روز
طول حفاری: 4038 متر
روش پایدارسازی: انکر، سولجر، نیلینگ
سطح شاتکریت: 2243 مترمربع
توضیحات پروژه

در قسمت شمال غربی این پروژه، در حین عملیات گودبرداری به انباره چاه فاضلاب فعال همسایه مجاور برخورد گردید به نحوی که قسمتی از انباره مذکور در محدوده پروژه واقع گردیده بود و مسلح سازی این ناحیه در قسمتی با ابعاد ۷*۳ متر امکان پذیر نبود. لذا بعد از توقف عملیات گودبرداری در این قسمت از پروژه، مراتب به سرعت به طراحان این شرکت گزارش گردید و طرح پایدارسازی این قسمت از جداره گود شمالی با ترکیب المان های سولجیر پایل در محل چاه و انکر در قسمت زیر چاه اصلاح و تقویت گردید و همزمان چاه مذکور با حفر چاهی دیگر در تراز پایین تر از کف پروژه جایگزین گردید. سپس عملیات گودبرداری و تقویت این جداره با دقت مضاعف آغاز و در طول عملیات اجرایی تغییرشکل ها بطور منظم پایش گردید تا تغییرشکل های احتمالی کنترل گردد.

همچنین در جداره شرقی پروژه، ساختمانی ۱۰ طبقه در فاصله ۴ متری پروژه قرار گرفته که تراز کف گود پروژه از تراز کف فونداسیون ساختمان مجاور بالاتر می باشد و لذا در حین عملیات گودبرداری، ستونی خاکی با ارتفاع ۱۳ متر به نحوی تشکیل می گردید که امکان عبور مسلح کننده از گوه بحرانی احتمالی میسر نبود. بنابراین کارشناسان طراح این شرکت، با افزایش تراکم مسلح کننده و استفاده از المان های سولجیر پایل، پایداری مورد نیاز را تامین نموده و در حین عملیات اجرایی نیز عوامل اجرایی با خاکبرداری به روش دندانه ای،  تغییرشکل های این جداره را تا حد ممکن کاهش و کنترل نمودند.