تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای مهندس ربیعی زاده

عمق گود: عمق ماکزیمم 18 متر

سطح شاتکریت: 2200 مترمربع

روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ، خرپا، مهار متقابل