تلفن تماس
02126603575

اجرا

 • آغاز عملیات پایدارسازی پروژه ایران هورمون

 • آغاز عملیات پروژه اندرزگو

 • آغاز عملیات پروژه الهیه

 • آغاز عملیات پروژه برلن

 • آغاز عملیات پروژه بخارست

 • آغاز عملیات گودبرداری پروژه کاشانی

 • پروژه سوهانک

  • کارفرما: جناب آقای ربیعی زاده
  • عمق گود: ١٠-٢٠متر
  • مدت زمان اجرا: ٣ماه
  • طول حفاری: ۴٠٠٠متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و خرپا و استرات
  • سطح شاتکریت: ٢٢٠٠مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ١۴٠٠مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: ٧متر
 • پروژه قلمستان

  • کارفرما: جناب آقای مهندس آژنگ
  • عمق گود: 18 متر
  • مدت زمان اجرا: 7 ماه
  • طول حفاری: 19423 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و دیوار برلنی
  • سطح شاتکریت: 6900 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 15000 مترمربع
 • پروژه سرو غربی

  • کارفرما: جناب آقای مهندس خلج
  • عمق گود: 18 متر
  • مدت زمان اجرا: 70 روز
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل (استرات)
  • سطح شاتکریت: 1300 مترمربع
 • پروژه صادقیه

  • کارفرما: شرکت بیمه مرکزی ( آقای مهندس زارع زاده)
  • عمق گود: 11 متر
  • مدت زمان اجرا: ۴۵ روز
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل (استرات)
  • سطح شاتکریت: 900 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۴۲۰ مترمربع
  • ابعاد پروژه: 14*29.9 متر
 • پروژه شقایق

  • کارفرما: آقای مهندس امیدوار
  • عمق گود: ۱۴ متر
  • مدت زمان اجرا: ۷۰ روز
  • طول حفاری: ۱۶۷۲ متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ ، استرات
  • سطح شاتکریت: ۲۰۲۴ مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۱۴۴۵ متر مربع
  • ابعاد پروژه: 37*39.8 متر
 • پروژه ملاصدرا- شاد

  • کارفرما: جناب آقای مهندس اسلامی
  • عمق گود: ۱۸ متر
  • مدت زمان اجرا: 65 روز
  • طول حفاری: ۳۸۲۱ متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و استرند
  • سطح شاتکریت: ۲۱۵۴ مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۱۸۵۳ متر مربع
  • ابعاد پروژه: 33*54.5 متر
 • پروژه بهنام

  • کارفرما: جناب آقای مهندس رضایی
  • عمق گود: 15 متر
  • سطح شات: 1460 مترمربع
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • طول حفاری: 1270 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ ، استرات و خرپا
 • پروژه ستارخان

  • کارفرما: شرکت بیمه مرکزی ایران-جناب اقای مهندس آهونی
  • عمق گود: 11 متر
  • سطح شات: 1050 مترمربع
  • زمان اجرا: 1400-05-02
  • مدت زمان اجرا: 1 ماه
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل STRUT
  • ابعاد پروژه: 30 * 14 متر
 • پروژه درسا

  • کارفرما: جناب آقای سلطانی
  • عمق گود: 16 متر
  • سطح شات: 2700 مترمربع
  • زمان اجرا: 1400-04-13
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • طول حفاری: 5500 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی
  • ابعاد پروژه: 23 * 64 متر
 • پروژه پونک

  • کارفرما: پتروشیمی باختر
  • عمق گود: 23 متر
  • مدت زمان اجرا: 45 روز
  • طول حفاری: 4230 متر
  • روش پایدارسازی: انکراژ و نیلینگ
  • سطح شاتکریت: 2200 مترمربع
  • ماکزیمم جابه جایی دیواره گود: سانتیمتر
 • پروژه جمهوری

  • کارفرما: جناب اقای مهندس مظاهریون
  • عمق گود: 12 مترمربع
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی
  • سطح شاتکریت: 1500 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 800 مترمربع
 • پروژه والی نژاد 2

  • کارفرما: جناب اقای ساوری
  • عمق گود: 10 متر
  • مدت زمان اجرا: 45 روز
  • طول حفاری: 1100 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی
  • سطح شاتکریت: 600 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 620 مترمربع
 • پروژه والی نژاد 1

  • عمق گود: 11 متر
  • مدت زمان اجرا: 45 روز
  • طول حفاری: 1300 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی
  • سطح شاتکریت: 700 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 300 مترمربع
 • پروژه پتروشیمی آرین متانول

  • کارفرما: پتروشیمی آرین متانول
  • عمق گود: 9 متر
  • مدت زمان اجرا: 3 ماه
  • طول حفاری: 6500 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ دائمی
  • سطح شاتکریت: 3500 مترمربع

صفحه1 از3