تلفن تماس
02126603575

نیلینگ

 • آغاز عملیات پروژه اندرزگو

 • آغاز پایدارسازی پروژه سوهانک

 • پروژه قلمستان

  • کارفرما: جناب آقای مهندس آژنگ
  • عمق گود: 18 متر
  • مدت زمان اجرا: 7 ماه
  • طول حفاری: 19423 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و دیوار برلنی
  • سطح شاتکریت: 6900 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 15000 مترمربع
 • پروژه شقایق

  • کارفرما: آقای مهندس امیدوار
  • عمق گود: ۱۴ متر
  • مدت زمان اجرا: ۷۰ روز
  • طول حفاری: ۱۶۷۲ متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ ، استرات
  • سطح شاتکریت: ۲۰۲۴ مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۱۴۴۵ متر مربع
  • ابعاد پروژه: 37*39.8 متر
 • پروژه ملاصدرا- شاد

  • کارفرما: جناب آقای مهندس اسلامی
  • عمق گود: ۱۸ متر
  • مدت زمان اجرا: 65 روز
  • طول حفاری: ۳۸۲۱ متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و استرند
  • سطح شاتکریت: ۲۱۵۴ مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۱۸۵۳ متر مربع
  • ابعاد پروژه: 33*54.5 متر
 • پروژه بهنام

  • کارفرما: جناب آقای مهندس رضایی
  • عمق گود: 15 متر
  • سطح شات: 1460 مترمربع
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • طول حفاری: 1270 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ ، استرات و خرپا
 • پروژه پونک

  • کارفرما: پتروشیمی باختر
  • عمق گود: 23 متر
  • مدت زمان اجرا: 45 روز
  • طول حفاری: 4230 متر
  • روش پایدارسازی: انکراژ و نیلینگ
  • سطح شاتکریت: 2200 مترمربع
  • ماکزیمم جابه جایی دیواره گود: سانتیمتر
 • پروژه والی نژاد 2

  • کارفرما: جناب اقای ساوری
  • عمق گود: 10 متر
  • مدت زمان اجرا: 45 روز
  • طول حفاری: 1100 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی
  • سطح شاتکریت: 600 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 620 مترمربع
 • پروژه والی نژاد 1

  • عمق گود: 11 متر
  • مدت زمان اجرا: 45 روز
  • طول حفاری: 1300 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی
  • سطح شاتکریت: 700 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 300 مترمربع
 • پروژه پتروشیمی آرین متانول

  • کارفرما: پتروشیمی آرین متانول
  • عمق گود: 9 متر
  • مدت زمان اجرا: 3 ماه
  • طول حفاری: 6500 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ دائمی
  • سطح شاتکریت: 3500 مترمربع
 • پروژه نیاوران-شهنواز

  • کارفرما: جناب آقای مهندس شهنواز
  • عمق گود: 16 متر
  • مدت زمان اجرا: 3 ماه
  • طول حفاری: 2400 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و خرپا و استرات
  • سطح شاتکریت: 1400 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 500 مترمربع
 • پروژه هلال احمر

  • کارفرما: اتحادیه نانوایان تهران
  • عمق گود: 15 متر
  • مدت زمان اجرا: 4 ماه
  • طول حفاری: 6500 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و خرپا و استرات
  • سطح شاتکریت: 3500 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 3200 مترمربع
  • ابعاد پروژه: 73 * 43 متر
 • پروژه هتل محدث قمی

  • کارفرما: آقای مهندس باقری
  • عمق گود: 10 متر
  • سطح شات: 1100 مترمربع
  • زمان اجرا: 1398-09-22
  • مدت زمان اجرا: 35 روز
  • طول حفاری: 1,485 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ
  • تراز آب زیرزمینی: ندارد
 • پروژه جاده مخصوص

  • کارفرما: اقای مهندس خان زاده
  • عمق گود: 11 متر
  • سطح شات: 2000 مترمربع
  • زمان اجرا: 1398-09-20
  • مدت زمان اجرا: 55 روز
  • طول حفاری: 3300 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ
  • تراز آب زیرزمینی: ندارد
 • عملیات پایدارسازی و زهکشی پروژه زرین

  • کارفرما: جناب آقای مهندس تدین و زرین
  • عمق گود: 20 متر
  • سطح شات: 2200 متر مربع
  • زمان اجرا: 1398-03-30
  • مدت زمان اجرا: 3 ماه
  • طول حفاری: 4686 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و سولجرپایل
 • عملیات پایدارسازی پروژه لادن

  • کارفرما: جناب اقای مهندس تسلیمی
  • عمق گود: 10متر
  • سطح شات: 1100 متر مربع
  • زمان اجرا: 1398-03-20
  • مدت زمان اجرا: 3 هفته
  • طول حفاری: 2013 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و سولجرپایل
  عملیات پایدارسازی پروژه لادن
 • عملیات پایدارسازی پروژه تیرانداز

  • کارفرما: جناب آقای مهندس تدین
  • عمق گود: 23 متر
  • سطح شات: 2400 متر مربع
  • زمان اجرا: 1398-02-18
  • مدت زمان اجرا: 8 هفته
  • طول حفاری: 5200 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و سولجرپایل
 • عملیات پایدارسازی پروژه درختی

  • کارفرما: جناب اقای رمضانی
  • عمق گود: 12 متر
  • سطح شات: 1700 متر مربع
  • زمان اجرا: 1398-02-10
  • مدت زمان اجرا: 4 هفته
  • طول حفاری: 3100 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و سولجرپایل