تلفن تماس
02126604001

گودبرداری

 • پروژه بلوار صبا-اندرزگو

  • کارفرما: جناب آقای دکتر فیضی
  • عمق گود: 1,743
  • سطح شات: 1,743
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و مهارمتقابل
 • آغاز عملیات پروژه قیطریه

 • آغاز پایدارسازی پروژه سوهانک

 • پروژه صادقیه

  • کارفرما: شرکت بیمه مرکزی ( آقای مهندس زارع زاده)
  • عمق گود: 11 متر
  • مدت زمان اجرا: ۴۵ روز
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل (استرات)
  • سطح شاتکریت: 900 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۴۲۰ مترمربع
  • ابعاد پروژه: 14*29.9 متر
 • پروژه شقایق

  • کارفرما: آقای مهندس امیدوار
  • عمق گود: ۱۴ متر
  • مدت زمان اجرا: ۷۰ روز
  • طول حفاری: ۱۶۷۲ متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ ، استرات
  • سطح شاتکریت: ۲۰۲۴ مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۱۴۴۵ متر مربع
  • ابعاد پروژه: 37*39.8 متر
 • پروژه ملاصدرا- شاد

  • کارفرما: جناب آقای مهندس اسلامی
  • عمق گود: ۱۸ متر
  • مدت زمان اجرا: 65 روز
  • طول حفاری: ۳۸۲۱ متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و استرند
  • سطح شاتکریت: ۲۱۵۴ مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۱۸۵۳ متر مربع
  • ابعاد پروژه: 33*54.5 متر
 • پروژه پونک

  • کارفرما: پتروشیمی باختر
  • عمق گود: 23 متر
  • مدت زمان اجرا: 45 روز
  • طول حفاری: 4230 متر
  • روش پایدارسازی: انکراژ و نیلینگ
  • سطح شاتکریت: 2200 مترمربع
  • ماکزیمم جابه جایی دیواره گود: سانتیمتر
 • پروژه جمهوری

  • کارفرما: جناب اقای مهندس مظاهریون
  • عمق گود: 12 مترمربع
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی
  • سطح شاتکریت: 1500 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 800 مترمربع
 • پروژه آقامیری 2

  • کارفرما: جناب اقای کاظمیان
  • عمق گود: 16 متر
  • مدت زمان اجرا: 4 ماه
  • روش پایدارسازی: اجرای بالا به پایین (Top & Down)
  • سطح اشغال پروژه: 500 مترمربع
 • پروژه والی نژاد 2

  • کارفرما: جناب اقای ساوری
  • عمق گود: 10 متر
  • مدت زمان اجرا: 45 روز
  • طول حفاری: 1100 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی
  • سطح شاتکریت: 600 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 620 مترمربع
 • پروژه والی نژاد 1

  • عمق گود: 11 متر
  • مدت زمان اجرا: 45 روز
  • طول حفاری: 1300 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی
  • سطح شاتکریت: 700 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 300 مترمربع
 • پروژه نیاوران-شهنواز

  • کارفرما: جناب آقای مهندس شهنواز
  • عمق گود: 16 متر
  • مدت زمان اجرا: 3 ماه
  • طول حفاری: 2400 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و خرپا و استرات
  • سطح شاتکریت: 1400 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 500 مترمربع
 • پروژه هلال احمر

  • کارفرما: اتحادیه نانوایان تهران
  • عمق گود: 15 متر
  • مدت زمان اجرا: 4 ماه
  • طول حفاری: 6500 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و خرپا و استرات
  • سطح شاتکریت: 3500 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 3200 مترمربع
  • ابعاد پروژه: 73 * 43 متر
 • عملیات Top-Down پروژه سعادت آباد

  • کارفرما: جناب آقای شریفیان
  • عمق گود: 12 متر
  • زمان اجرا: 1398-11-16
  • مدت زمان اجرا: 4 ماه
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 650 مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: ندارد
 • عملیات Top-Down پروژه نازی آباد

  • کارفرما: جناب اقای قائدی و صبوری
  • عمق گود: 13 متر
  • زمان اجرا: 1398-12-16
  • مدت زمان اجرا: 5 ماه
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 600 مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: ندارد
 • عملیات Top-Down پروژه حکمت جردن

  • کارفرما: جناب آقای دکتر ریاحی
  • عمق گود: 25 متر
  • زمان اجرا: 1398-11-04
  • مدت زمان اجرا: 6 ماه
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 270 مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: -20 متر
 • پروژه توانیر

  • کارفرما: جناب آقای تاج
  • عمق گود: 11 متر
  • سطح شات: 850 مترمربع
  • زمان اجرا: 1398-09-03
  • مدت زمان اجرا: 60 روز
  • روش پایدارسازی: ترکیب سیستم سازه ای لوله ای و سازه اصلی
  • عمق ترانشه: 7.5 متر
  • تراز آب زیرزمینی: منفی 6 متر
 • پروژه هتل محدث قمی

  • کارفرما: آقای مهندس باقری
  • عمق گود: 10 متر
  • سطح شات: 1100 مترمربع
  • زمان اجرا: 1398-09-22
  • مدت زمان اجرا: 35 روز
  • طول حفاری: 1,485 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ
  • تراز آب زیرزمینی: ندارد
 • پروژه آزادی- روش Top to Down

  • عمق گود: 12 متر
 • عملیات Top-Down پروژه شهران

  • کارفرما: جناب آقای طاهری
  • عمق گود: 16 متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 600 مترمربع

صفحه1 از2