تلفن تماس
02126603575

Soil improvement

 • پروژه شقایق

  • کارفرما: آقای مهندس امیدوار
  • عمق گود: ۱۴ متر
  • مدت زمان اجرا: ۷۰ روز
  • طول حفاری: ۱۶۷۲ متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ ، استرات
  • سطح شاتکریت: ۲۰۲۴ مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۱۴۴۵ متر مربع
  • ابعاد پروژه: 37*39.8 متر
 • بهسازی خاک پروژه مخازن قیر عمان

  • کارفرما: شرکت العامری و شرکاء
  • تراز آب زیرزمینی: 2- متری
 • بهسازی خاک پروژه آزادشهر به روش میکروپایل

  • کارفرما: جناب آقای نوفلاح
  • زمان اجرا: 1398-12-06
  • مدت زمان اجرا: 25 روز
  • طول حفاری: 1200 متر
  • سطح اشغال پروژه: 700 مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: ندارد