تلفن تماس
02126603575
  • کارفرما: جناب آقای مهندس رضایی
  • عمق گود: 15 متر
  • سطح شات: 1460 مترمربع
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • طول حفاری: 1270 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ ، استرات و خرپا
توضیحات پروژه