تلفن تماس
02126603575
  • کارفرما: جناب اقای مهندس مظاهریون
  • عمق گود: 12 مترمربع
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی
  • سطح شاتکریت: 1500 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: 800 مترمربع
توضیحات پروژه