تلفن تماس
02126603575
  • کارفرما: جناب آقای سلطانی
  • عمق گود: 16 متر
  • سطح شات: 2700 مترمربع
  • زمان اجرا: 1400-04-13
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • طول حفاری: 5500 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی
  • ابعاد پروژه: 23 * 64 متر
توضیحات پروژه