tick مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت ژئوآزما زیر مجموعه گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن.
tick مدیر فنی مهندسین مشاور ایران خاک.
tick مشاور فنی شرکت مهندسین مشاور پایدار آزما پارس.
tick مدیر طراحی شرکت پیمانکاری ارجان پی.
tick مشاور فنی مهندسین مشاور خاک و بتن ایران.
tick مدیر فنی مهندسین مشاور سازه پایدار ژئوآزما.
tick کارشناس فنی ژئوتکنیک شرکت نیکا ساخت.
tick کسب مقام نخست پنجمین دوره مسابقات بتن با مقاومت بالا از دانشگاه سمنان.
tick مطالعات ژئوتکنیک مسکن مهر کرمانشاه.
tick مطالعات ژئوتکنیک مرکز دندانپزشکی امام علی(ع).
tick مطالعات ژئوتکنیک شهرک مسکونی نگین اصفهان.
tick ارائه طرح اختلاط بتن برج 22 طبقه باران.
tick ارائه بیش از 20 طرح پایدارسازی گودهای عمیق در تهران.
tick ارائه مقاله با عنوان استفاده از ستون سنگی کوبشی جهت افزایش ظرفیت باربری خاک.
tick ارائه طرح اختلاط بتن مقاوم در برابر انفجار با استفاده از الیاف پلی پروپیلن جهت انبار مهمات ناجا.
tick ارائه مقاله با عنوان استفاده از الیاف لاستیکی جهت افزایش ظرفیت باربری خاک ها رسی.

tick تسلط بر نرم افزارهای Geostudio، Plaxis، Flac، Abaqus،Safe،Sap2000، Etabs

 


 


tick مدیر گروه آموزشی پاکنیت
tickكارشناس ارشد ژئوتكنيك شركت خدمات بهسازي خاك سامان پي (SIS)
tick كارشناس ارشد ژئوتكنيك شركت مهندسين مشاور پارس­فرازبند
tickطراح و مشاور ژئوتكنيك شرکت مهندسين مشاور آب و عمران فجر
tickطراح و مشاور ژئوتكنيك شرکت مهندسين مشاور آبشناسان زاگرس.
tickطراح و مشاور ژئوتكنيك شركت مهندسين مشاور زيما پارس آزما
tick مشاور و سرپرست دستگاه نظارت ژئوتکنیک شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی نقش محیط تهران
tick مشاور سازه شرکت مهندسین مشاور پورآب فارس
tickمدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس
tick مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
tick مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان
tick مولف کتاب تحلیل استاتیکی و دینامیکی سد های خاکی با استفاده از Geostudio
tick مولف کتاب تحلیل های مورد نیاز در بهسازی لرزه ای سازه ها با نرم افزارهای ETABS-SAP-SAFE-SIESMO SIGNAL
tick تسلط بر نرم افزارهای Geostudio، Plaxis، Flac، Abaqus،Safe،Sap2000، Etabs

 


 

tick مدیر سیویل مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI) فاز 14 عسلویه
tick مدیر فنی شرکت مرسل قالب
tick معاونت اجرایی پروژه تاسیسات خشکی فاز 22-24 عسلویه- شرکت آباد راهان پارس
tick سرپرست اجرایی پروژه سالن ورزشی 6000 نفری گرگان- شرکت تاجرو
tick سرپرست نظارت پروژه سالن ورزشی 6000 نفری ساری- شرکت شارستان
tick سرپرست نظارت و کنترل پروژه ، پروژه ساختمان اداری گاز پارس جنوبی - شرکت شارستان
tick سرپرست اجرایی پروژه مجتمع مسکونی شهید کشوری اصفهان - شرکت ابنیه فنی تهران
tick سرپرست اجرایی پروژه شهرک شهید بهشتی تهران شرکت مرسل قالب
tick سرپرست اجرایی پروژه 38 صدا و سیما تهران- شرکت نیکوره
tick ارائه و اجرای بیش از 20 طرح پایدارسازی و گودبرداری با تکنیک Top-Downدر تهران.
tick تسلط بر نرم افزارهای ،Safe،Sap2000، Etabs