معرفی ماندگارخاک سازه

در دنیای فراصنعتی امروز سازمان هایی در عرصه رقابت موفق­اند که خلاقیت و نوآوری را شعار خود قرار داده و انعطاف در مقابل تغییرات محیطی را به عنوان بخشی از کسب و کار خویش قلمداد کنند. در این راستا شرکت ماندگار خاک سازه با هدف تشکیل مجموعه­ای به عنوان پیمانکار تخصصی پایدارسازی خاک، توسط جمعی از دانش آموختگان برترین دانشگاه­های کشور شکل گرفت. این امر موجب شد تا با بهره گیری از تجربه 40 ساله متخصصان امر ساختمان این مجموعه آماده فعالیت گردد. این مجموعه با در اختیار گرفتن دانش فنی روز دنیا و تکیه بر فناوری­های نوین مهندسی در زمینه پروژه­های مهندسی ژئوتکنیک فعالیت می­نماید.

گستره خدمات شرکت:

 • طراحی، مشاوره، اجرا و نظارت پروژه های پایدارسازی، تحکیم و  تثبیت دیواره های گودها و ترانشه ها به روش نیلینگ، انکراژ، دیوار برلنی و ترکیب این روش ها
 • طراحی های ژئوتکنیکی، آزمایش های کنترلی، ابزاربندی و پایش در پروژه های ژئوتکنیکی
 • آزمایش های کنترلی
  نیلینگ و انکراژ و گودبرداری
 • طراحی سیستم زهکشی آبهای زیرزمینی
 • مشاوره و نظارت در علمیات تحکیم بستر با روش های تزریقی نظیر Jet Grouting
 • بهسازی خاک و سنگ و تحکیم بستر و افزایش ظرفیت باربری فونداسیون به روش های میکروپایل، تزریق تحکیمی، آب بندی و شمع درجا
 • بهسازی خاک با استفاده از ستون سنگی
 • کنترل فرسایش سطوح شیروانی و اجرای خاک مسلح
 • بهسازی زمین با استفاده از روش های  ارتعاشی – تراکمی و جایگزینی (Vibro Compacction) و (Vibro Flotation)

گواهی نامه های دریافتی توسط شرکت ماندگار خاک