تلفن تماس
02126604001

Top-Down

 • پروژه سرو غربی

  • کارفرما: آقای مهندس خلج
  • عمق گود: 12-19 متر
  • سطح شات: 1100
  • مدت زمان اجرا: 60 روز
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل
 • پروژه آقامیری 2

  • کارفرما: جناب اقای کاظمیان
  • عمق گود: 16 متر
  • مدت زمان اجرا: 4 ماه
  • روش پایدارسازی: اجرای بالا به پایین (Top & Down)
  • سطح اشغال پروژه: 500 مترمربع
 • عملیات Top-Down پروژه سعادت آباد

  • کارفرما: جناب آقای شریفیان
  • عمق گود: 12 متر
  • زمان اجرا: 1398-11-16
  • مدت زمان اجرا: 4 ماه
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 650 مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: ندارد
 • عملیات Top-Down پروژه نازی آباد

  • کارفرما: جناب اقای قائدی و صبوری
  • عمق گود: 13 متر
  • زمان اجرا: 1398-12-16
  • مدت زمان اجرا: 5 ماه
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 600 مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: ندارد
 • عملیات Top-Down پروژه حکمت جردن

  • کارفرما: جناب آقای دکتر ریاحی
  • عمق گود: 25 متر
  • زمان اجرا: 1398-11-04
  • مدت زمان اجرا: 6 ماه
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 270 مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: -20 متر
 • عملیات Top-Down پروژه مژده

  • کارفرما: جناب اقای حاجی باقری
  • عمق گود: 11 متر
  • سطح شات: 950 مترمربع
  • زمان اجرا: 1398-07-29
  • مدت زمان اجرا: 4 ماه
  • روش پایدارسازی: تاپ داون
  • سطح اشغال پروژه: 145 مترمربع
  • ابعاد پروژه: 11 * 13 متر
 • عملیات Top-Down پروژه قنبرزاده

  • کارفرما: جناب آقای مهندس مستعدی
  • عمق گود: 10 متر
  • زمان اجرا: 1398-10-09
  • مدت زمان اجرا: 4 ماه
  • روش پایدارسازی: تاپ داون
  • سطح اشغال پروژه: 195 مترمربع
 • عملیات Top-Down پروژه رشدیه

  • کارفرما: جناب اقای جهانیان
  • عمق گود: 7 متر
  • زمان اجرا: 1398-07-22
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • روش پایدارسازی: تاپ داون
  • سطح اشغال پروژه: 195 مترمربع
  • ابعاد پروژه: 12 * 20 متر
 • پروژه توانیر

  • کارفرما: جناب آقای تاج
  • عمق گود: 11 متر
  • سطح شات: 850 مترمربع
  • زمان اجرا: 1398-09-03
  • مدت زمان اجرا: 60 روز
  • روش پایدارسازی: ترکیب سیستم سازه ای لوله ای و سازه اصلی
  • عمق ترانشه: 7.5 متر
  • تراز آب زیرزمینی: منفی 6 متر
 • پروژه آزادی- روش Top to Down

  • عمق گود: 12 متر
 • عملیات Top-Down پروژه کاشانی

  • کارفرما: جناب آقای حاج ملا حسین
  • عمق گود: 17 متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
 • عملیات Top-Down پروژه آسمانها

  • کارفرما: جناب آقای مهندس رجایی
  • عمق گود: 10 متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 600 مترمربع
 • عملیات Top-Down پروژه پاسداران

  • کارفرما: جناب آقای ابوترابی
  • عمق گود: 10 متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 380 مترمربع
 • عملیات Top-Down پروژه شهران

  • کارفرما: جناب آقای طاهری
  • عمق گود: 16 متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 600 مترمربع
 • عملیات Top-Down پروژه تجاری – اداری طالقانی

  • کارفرما: جناب آقای مهندس محبی
  • عمق گود: ۱۵ متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: ۹۰۰ مترمربع
 • عملیات Top-Down پروژه دریا

  • کارفرما: جناب آقای خانجانی
  • عمق گود: ۱۰متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: ۳۰۰ مترمربع
 • عملیات Top-Down پروژه میرزا بابایی

  • کارفرما: جناب آقای مهرابی
  • عمق گود: 11 متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 400 مترمربع
 • عملیات Top-Down پروژه تجاری – اداری میرداماد

  • کارفرما: جناب آقای مهندس سعادتمند
  • عمق گود: ۳۰ متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: ۳۴۰ مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: ۱۷- متر
 • عملیات Top-Down پروژه محمودیه (مشاوره و نظارت )

  • کارفرما: جناب آقای ملک زاده
  • عمق گود: 15 متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 450 مترمربع