تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: جناب آقای حاج ملا حسین
  • عمق گود: 17 متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
توضیحات پروژه

پروژه فوق الذکر به مساحت ۹۰۰ متر مربع و عمق گود ۱۷ متر در خیابان آیت الله کاشانی ، جنب مسجد نظام مافی اجرا شده است . از نکات بسیار مهم به جهت اجرای این پروژه همجواری با ایستگاه مترو و شفت گالری دسترسی کارگاه مترو میباشد که امکان پایدار سازی به سایر روشها را غیر ممکن ساخته و به علت عدم اجازه همسایه مجاور و خیابان هشت متری در ضلع شمال و همچنین طول و عرض زمین بهترین گزینه ممکن روش TOP DOWN  پیشنهاد و مورد اجرا قرار گرفت . شایان ذکر است هزینه تمام شده جهت اجرا حدودا نسبت به سایر روشها حداقل ۲۰ درصد ارزانتر تمام شده است . از نکات مهم در اجرای این پروژه استفاده از مقاطع نر و ماده جهت ستونگذاری میباشد که به صورت انحصاری و با توجه به مشخصات پروژه طراحی و با موفقیت اجرا گردید ، عملیات خاکبرداری در پروژه از لودرنیز به جهت کاهش هزینه استفاده شده و با توجه به افزایش مقاومت فنداسیون در برابر بارهای وارده به علت وجود شمعهای بتنی ، در طراحی ارتفاع فنداسیون نسبت به حالت معمول کاهش یافت .